Přejít k obsahu

První odhad podnikatelského důchodu ze zemědělské činnosti za rok 2023

redakce

18. 12. 2023

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Zemědělství
  • Souhrnný zemědělský účet

Na základě aktuálně dostupných statistických údajů je podnikatelský důchod ze zemědělské činnosti za rok 2023 odhadován ve výši 16 miliard korun. Hodnota produkce z rostlinné výroby bude ve srovnání s výsledky za rok 2022 zhruba o pětinu nižší, u hodnoty živočišné produkce se očekává mírný meziroční růst.     

Podle prvního odhadu je podnikatelský důchod ze zemědělské činnosti za rok 2023 očekáván ve výši 16 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 37,5 %. „Na výši podnikatelského důchodu ze zemědělské činnosti za rok 2023 má vliv především postupný pokles realizačních cen, zejména u rostlinných komodit jako je pšenice, ječmen či řepka, kdy ceny se postupně dostávají na úroveň roku 2021. Můžeme pozorovat i pokles cen vybraných vstupů, nicméně tento pokles není tak markantní jako v případě cen realizačních,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Produkce zemědělského odvětví v běžných cenách za rok 2023 bude meziročně nižší (aktuálně -8,5 %). Hodnota rostlinné produkce je odhadována ve výši 93 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 18,8 %. Klesá především hodnota produkce realizovaná z pěstování obilovin (-27,6 %) a technických plodin (-12,6 %). Podíl těchto dvou skupin plodin na celkové hodnotě rostlinné produkce činí zhruba dvě třetiny. U hodnoty živočišné produkce se předpokládá mírný meziroční růst na 71 mld. Kč (+8,2 %), v případě chovu zvířat se očekává růst o 11,2 %, u produkce živočišných výrobků o 6,3 %.

Největší nákladová položka, tj. mezispotřeba, je odhadována ve výši 118 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 7,6 %. Pokles lze pozorovat například u nákladů na energie a maziva (především u pohonných hmot), dále u krmiv a hnojiv, a to především v důsledku poklesu jejich cen.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem obdobný meziroční trend jako v České republice hlásí v prvním odhadu za rok 2023 Polsko, Slovensko i Rakousko, kde se očekává pokles hodnoty podnikatelského důchodu přibližně o pětinu. Německo odhaduje stagnaci hospodářského výsledku a jako jediné ze sousedních zemí nepředpokládá pokles hodnoty rostlinné produkce.

Souhrnný zemědělský účet je sestavován na základě unijní mezinárodně srovnatelné metodiky a popisuje ekonomickou výkonnost odvětví. V případě vybraných položek rostlinné výroby (obiloviny a technické plodiny) se počítá s hospodářským, nikoli kalendářním rokem. Výsledky prvního odhadu Souhrnného zemědělského účtu za rok 2023 jsou sestavovány na základě dostupných statistických údajů k 30. listopadu 2023, zpřesněné údaje budou zveřejněny 25. března 2024 a 30. září 2024.

Mezinárodní srovnání je k dispozici na webových stránkách Eurostatu, vývoj Souhrnného zemědělského účtu od roku 1998 přináší aktualizovaná časová řada ČSÚ.