Přejít k obsahu

Průmyslová produkce rostla

Veronika Doležalová

26. 10. 2021

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Průmysl
  • Krátkodobé statistiky průmyslu
  • Roční (strukturální) statistiky průmyslu

První část letošního roku byla pro průmysl jako celek úspěšná. Rovněž vyhlídky z pohledu nově nasmlouvaných zakázek vypadají nadějně. Mezi jednotlivými průmyslovými odvětvími jsou však značné rozdíly.

Průmyslová produkce z dlouhodobého pohledu, po turbulencích způsobených globální ekonomickou krizí v předminulé dekádě, vykazuje rostoucí trend. Svého maxima dosáhl objem průmyslové produkce v první polovině roku 2019, produkce v letošním roce pak tyto nejvyšší hodnoty téměř dotáhla. Nejsilnější byly měsíce červenec a duben a dá se říci, že v první části roku 2021 jel průmysl na plné obrátky. Vysoká tempa růstu byla samozřejmě ovlivněna nízkou srovnávací základnou, loňský propad způsobený uzávěrami v některých klíčových odvětvích byl opravdu citelný. Na druhé straně byl průmysl limitován omezenou dostupností zdrojů (surovin, součástek, pracovní síly).

Porovnání „covidového pololetí“, tj. šesti měsíců od dubna do září 2020, a letošního prvního pololetí s průměrem nejsilnějšího roku 2019 ukazuje, že v „covidovém pololetí“ zaostala produkce průmyslu o 12 %, v prvním pololetí letošního roku však už jen o půl procenta.

Rozdíly mezi odvětvími

Růst v letošním roce vykázala naprostá většina průmyslových odvětví, při podrobnějším pohledu jsou mezi nimi ale značné rozdíly. Ty lze vysledovat i v tom, jak byla jednotlivá odvětví ovlivněna pandemií v roce 2020 a jak se jim následně dařilo letos.

Např. pozitivní vývoj odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, které bylo v kumulaci od počátku letošního roku jednoznačným tahounem růstu celého průmyslu, zpomalil a v červenci se jeho produkce dostala na loňskou úroveň. Jde o odvětví, které pandemie zasáhla velmi zásadně a jež se s důsledky globálních problémů potýká i letos.

Výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství je příkladem odvětví, které sice v „covidovém pololetí“ výrazně propadlo, ale v letošním roce značně roste a těží ze zvýšené poptávky po svých výrobcích. Je také jedním z těch, v nichž se silně projevuje růst cen jak vstupů, tak hotových výrobků a rozevírají se nůžky mezi tempy růstu produkce ve stálých cenách a zvyšování tržeb v běžných cenách.

Výroba nápojů a výroba oděvů naproti tomu patří mezi odvětví, která předcovidové úrovně prozatím ani zdaleka nedosáhla. Oděvní průmysl se navíc stal „stálicí“ v seznamu odvětví, která přispívají k tempu vývoje průmyslu záporně. Toto odvětví je také jedním z mála, v nichž klesá objem nových zakázek.

Mezi odvětví, která pandemie výrazně neomezila, naopak poptávku po jejich produktech zvýšila, patřily například ostatní zpracovatelský průmysl či výroba papíru a výrobků z papíru a farmaceutický průmysl. Ostatní zpracovatelský průmysl je značně heterogenní skupina, její součástí jsou třeba výroba her a hraček, ale i zdravotních lůžek.

Nadějné vyhlídky

Z hlediska nově nasmlouvaných zakázek vypadají vyhlídky většiny průmyslových odvětví nadějně. V červenci roku 2021 se objem nových průmyslových zakázek meziměsíčně zvýšil již potřetí v řadě. Meziročně vzrostl téměř o pětinu a v kumulaci za první pololetí téměř o polovinu. Prakticky stejně přitom přibývaly průmyslové zakázky domácí i zahraniční. Zakázkám ze zahraničí dominovaly ty v automobilovém průmyslu, domácím v odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení a výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství.

Počty zaměstnanců ČSÚ Index průmyslové produkce (změna v % oproti průměru roku 2019)

Zdroj: ČSÚ

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Průmysl, energetika