Přejít k obsahu

Průmysl – listopad 2020

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Průmysl
  • Krátkodobé statistiky průmyslu

Průmyslová produkce oproti listopadu 2019 vzrostla o 0,4 %. Přírůstek 1,1 % si připsala také hodnota nových zakázek. Proti říjnu 2020 se průmyslová produkce snížila o 1,7 %.

K růstu produkce opět nejvíce přispívala výroba motorových vozidel. Po mohutném říjnovém nárůstu ale tempo v odvětví oslabilo. Narozdíl od předchozích měsíců zde klesala hodnota nových zakázek. Domácí průmyslovou produkci zčásti stimulovala zahraniční poptávka (zejména motoristický segment). Dalším faktorem byla poptávka po zboží spojená s pandemií. Příznivě se tak vyvíjela produkce v chemickém průmyslu, farmacii i výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů.

V listopadu odezníval předchozí negativní vliv energetiky (odstávka Dukovan), ale pokračoval pokles ve strojírenství a také v opravách a instalaci strojů a zařízení. Uzavření stravovacích provozů vedlo k prohloubení propadu výroby nápojů (pokles produkce o pětinu).

Průmyslová produkce v EU se během podzimu postupně zotavovala. Podle říjnových dat ale zatím průmysl v EU zaostává za úrovní roku 2019. Z našich sousedů vykazuje výrazný růst zejména Polsko.

Hodnota nových zakázek oproti listopadu 2019 vzrostla o 1,1 %. Mírně klesaly zakázky ze zahraničí, ty tuzemské vzrostly. Výrazný pokles tempa způsobil zejména pokles zakázek ve výrobě motorových vozidel. Naopak ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů, u ostatních dopravních prostředků i v chemickém průmyslu hodnota zakázek rostla.

Důvěra podnikatelů v průmyslu v listopadu klesala. Klesal zejména podíl podnikatelů, kteří očekávali v dalších měsících růst tempa výrobní činnosti a poptávky.

Ceny průmyslových výrobců se oproti listopadu 2019 snížily o 0,1 %. Pokračoval pokles cen v odvětví koksu a rafinovaných ropných výrobků i v chemickém průmyslu související s propadem cen ropy. To převážilo i nárůst cen elektřiny a dopravních prostředků.

Počet zaměstnanců v průmyslu proti listopadu 2019 klesl o 3,8 %. K mírnému zmírnění propadu přispíval zejména vývoj v oborech navázaných na motoristický segment. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v průmyslu vzrostla o 3,4 %.

Průmyslová produkce od ledna do listopadu klesla ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 8,7 %. Jednotlivým oborům se dařilo ztráty z jara smazávat a nová opatření proti šíření koronaviru je až na výjimky příliš nezasáhla. Produkce motorových vozidel je nižší o 14,2 %, strojírenství o 12,9 %. Přibližně o desetinu stále zaostává kovovýroba a výroba pryžových a plastových výrobků. Produkce se zvýšila v dřevovýrobě, papírenství a farmacii.

Průmysl v roce 2019

Pokles produkce o 0,2 %. Klíčový zpracovatelský průmysl stagnoval, produkce těžby a dobývání klesla o 6,4 % a výroby a rozvodu elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 0,4 %.

Největší podíl na produkci průmyslu má (podle vah roku 2015) výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (17,0 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu páry a klimatizovaného vzduchu (11,2 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (10,0 %). Výroba potravinářských výrobků představuje 4,6 %, nápoje 1,8 %.

Zaměstnával 28,7 % osob v národním hospodářství. Z toho 92 % jsou zaměstnanci a 8 % sebezaměstnaní. Na hrubé přidané hodnotě v národním hospodářství se podílel 29,2 %.

Více se dočtete zde: Průmysl, energetika