Přejít k obsahu

Produkci mléka v EU obohacují ovce, kozy a buvoli

Eva Henzlerová

08. 02. 2024

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Eurostat odhaduje, že v roce 2022 vyprodukovaly farmy v EU 160 mil. tun syrového mléka, tedy meziročně o 0,3 mil. tun méně.

Převážná většina syrového mléka (149,9 mil. tun) byla dodána do mlékáren, zbytek byl využit přímo v zemědělských podnicích.

Mlékárny v EU v roce 2022 mimo jiné vyrobily 22,5 mil. tun konzumního mléka, dále bylo ze 6,0 mil. tun plnotučného mléka a 1,7 mil. tun odstředěného mléka vyrobeno 7,7 mil. tun zakysaných mléčných výrobků. Na výrobu 2,3 mil. tun másla se použilo 46,4 mil. tun plnotučného mléka a z 59,2 mil. tun plnotučného mléka a 16,9 mil. tun odstředěného mléka se vyprodukovalo 10,4 mil. tun sýrů. Na výrobu sýrů a másla se dohromady spotřebovalo 70 % veškerého plnotučného mléka, které měly mlékárny v EU k dispozici.

Ze zemí EU bylo největším producentem konzumního mléka Německo, kde se vyrobilo 19 % z celkového množství v EU. První příčku naši západní sousedé obsadili i v případě másla (20 %) a zakysaných mléčných výrobků, jako jsou jogurty (29 %), a sýrů (22 %). Druhé místo z hlediska produkce másla a sýrů patřilo Francii (18 % z celkového množství obou výrobků). Spolu s Německem patří mezi velké producenty konzumního mléka ještě Španělsko (15 % z celkového množství v EU), Francie (13 %), Itálie (11 %) a Polsko (9 %). Tyto země se v roce 2022 podílely na celkové produkci v EU ze dvou třetin.

V určitých kategoriích mléčných výrobků se ale dokázaly prosadit i další země: Nizozemsko bylo druhým největším výrobcem zakysaných mléčných výrobků v EU (15 % z celkového množství), čtvrtým největším výrobcem sýrů (9 %) a pátým výrobcem másla (10 %). Irsko bylo třetím největším výrobcem másla (13 % z celkového množství v EU) a pátým největším výrobcem zakysaných mléčných výrobků (7 %).

Ceny mléka narostly

V průběhu roku 2022 docházelo k výraznému a trvalému růstu cen mléka vyplácených zemědělcům, přičemž průměrná cena za celý rok byla o 35,1 % vyšší než průměrná cena v roce 2021. K ještě výraznějšímu než průměrnému nárůstu ceny mléka došlo v roce 2022 v Nizozemsku (+47,0 %), Polsku (+46,9 %), Irsku (+44,9 %) a Německu (+44,8 %). Oproti roku 2021 narostly ceny mléka v roce 2022 ve všech členských státech EU, stejně tak ve srovnání s rokem 2020. Předběžné údaje za rok 2023 naznačují opětovný pokles ceny, která však v říjnu 2023 stále zůstávala nad úrovní roku 2022.

Ve většině členských států EU převažuje kravské mléko, nicméně v několika zemích se na celkové produkci mléka významně podílejí i jiná hospodářská zvířata. Je tomu tak v mnoha venkovských nebo suchých oblastech, zejména ve Středomoří. Od ovcí a koz v roce 2022 pocházelo 1,1 mil. tun mléka ve Španělsku, 0,9 mil. tun v Řecku a 0,8 mil. tun ve Francii. Itálie vyprodukovala 0,7 mil. tun mléka od jiných zvířat než krav, a to včetně téměř veškeré unijní produkce buvolího mléka, z něhož se vyrábí mozzarella. V Řecku byla více než polovina (57,7 %) mléka dodaného do mlékáren v roce 2022 od ovcí a koz, na Kypru přibližně pětina (21,1 %).

Více se dočtete zde.