Přejít k obsahu

Produkce ropy v EU27 dlouhodobě klesala

Jiří Trojáček

20. 05. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Dovoz ropy do evropských zemí mnohonásobně převyšuje vlastní produkci.

Produkce ropy v Evropské unii se v roce 2021 dále snižovala a dosáhla hodnoty 17,8 mil. tun. Proti roku 2015 se jedná o pokles o 28,9%. Rekordně nízká produkce byla reakcí na oslabení poptávky způsobené pandemií covidu-19 a na dočasné zaplnění skladovacích prostor v některých lokalitách. Na unijní produkci ropy se nejvýrazněji podílí Itálie s produkcí 5,2 mil. tun v roce 2021, dále pak Dánsko (3,2 mil. tun), Rumunsko (3,1 mil. tun) a Německo (1,8 mil. tun). V součtu tyto čtyři země představují 75 % celkové produkce všech zemí EU27. Česká republika s roční produkcí 0,084 mil. tun přestavuje 0,47 % celkové produkce ropy v EU27. Vůbec žádnou ropu neprodukuje 12 zemí evropské sedmadvacítky.

Mimo EU jsou v Evropě dalšími producenty ropy Velká Británie (38 mil. tun v roce 2021) a Norsko (87 mil. tun v roce 2021). V předchozích letech produkce ropy v Norsku kolísala, ale od roku 2020 narostla.

EU27 – produkce, vývoz a dovoz ropy (mil. tun)

Zdroj: Databáze IEA (JODI OIL)
Dovoz do EU27 se snížil

Dovoz ropy do EU27 v posledních letech klesal z 511 mil. tun v roce 2015 až na 440 mil. tun v roce 2020 a 444 mil. tun v roce 2021. Nejvíce ropy, celkem 81 mil. tun, tj. 18,3% všech dovozů do EU27, v loňském roce přijalo Německo. S podíly okolo 12% následovaly Itálie, Španělsko a Nizozemsko a s podílem 7,6% Francie. Česká republika s dovozem 6,8 mil. tun a podílem 1,5% byla až na 14. místě v EU27.

Nejvýznamnějšími evropskými dovozci ropy mimo EU27 byly v roce 2021 Velká Británie s 35,4 mil. tun a Norsko s 2,4 mil. tun.

Vývoz ropy z EU27 je minimální

Celkově bylo ze zemí EU27 v roce 2021 vyvezeno 3,9 mil. tun ropy. Proti roku 2015 se jedná o pokles o 39,3%. Převážná část vývozů ropy v posledních letech pocházela z Dánska, jehož vývoz se však postupně snižuje – proti roku 2015 dokonce až o 81,1%. Polovinu všech vývozů ropy ze zemí EU27 zajistily loni Švédsko (27,6%) a Dánsko (21,9%).

Dovoz ropy do ČR (tis. tun)

Zdroj: Databáze IEA (JODI OIL)
Dovoz ropy do ČR omezila pandemie

Do České republiky směřovaly v uplynulých letech dodávky ropy o objemu více než 7 mil. tun ročně. Výjimkou byl rok 2016, kdy z důvodu mimořádné události na jednotce fluidního katalytického krakování došlo k odstávce kralupské rafinérie na více než čtvrt roku, a rok 2020, kdy došlo k poklesu vlivem koronavirové pandemie. Ani v roce 2021 však celkový objem dovozu stále nedosáhl předpandemické úrovně a např. ve srovnání s rokem 2019 byl stále nižší o 11,6%. Ve sledovaném období podíl dovozů ropy z Ruska postupně klesal. Proti roku 2015 to v roce 2021 bylo o 6,5%. Snížily se rovněž dovozy z dalších dvou nejvýznamnějších dodavatelských zemí – z Ázerbájdžánu a z Kazachstánu. Jejich podíl 43,3 % z roku 2015 klesl na 32,3% v roce 2020 a na 34,1% v roce 2021. Od roku 2019 se projevuje snaha více diverzifikovat dovozy ropy a postupně se zvyšuje podíl zejména dovozů z USA, který vyskočil z 3,6% v roce 2019 na 11,8% v posledních dvou letech. Podíly ostatních zemí na celkových dovozech však zůstávají minimální – nad 2% se dostaly jen Norsko (3,5% v roce 2020), Libye (2,3 % v roce 2021), Saúdská Arábie (2,3 % v roce 2017) a Nigérie (2,3% v roce 2019).

EU27 – produkce, vývoz a dovoz ropy (mil. tun) Struktura dovozů ropy do ČR (tis. tun)

Zdroj: ČSÚ, systém STAZO

Článek si můžete přečíst v dubnovém čísle časopisu Statistika&My.