Přejít k obsahu

Přispějte do mezinárodní diskuze

redakce

01. 02. 2024

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Polský časopis „Wiadomości Statystyczne – The Polish Statistician“ připravuje zvláštní vydání zaměřené na téma základní principy oficiální statistiky a problémy spojené s jejich uplatňováním.

Redakce časopisu proto uvítá příspěvky externích autorů, v nichž seznámí čtenáře se svými názory a zkušenostmi. Vítány jsou zejména texty pojednávající o hodnocení role, kterou základní principy oficiální statistiky hrály a hrají při rozvoji oficiální statistiky, nebo o problémech a dopadech spojených s uplatňováním těchto principů. Články mohou také upozorňovat na nové výzvy, kterým čelí oficiální statistika v kontextu šíření moderních informačních technologií, rozvoje informační společnosti, globalizované znalostní ekonomiky a globálních a regionálních politických, sociálních, ekonomických a environmentálních krizí.

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 31. března, podrobné informace pro autory najdete zde.