Přejít k obsahu

Příležitost pro analytiky a statistiky

redakce

17. 08. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Umíte odhadovat průběh časových řad? Přihlaste se do soutěže!

Hlavním cílem European Statistics Awards je nalezení a šíření perspektivních metodik a zdrojů dat, které by pomohly zlepšovat evropskou statistiku. První kolo soutěže bude zahájeno 1. září a potrvá osm měsíců do 30. dubna příštího roku. Zúčastnit se mohou až pětičlenné týmy zabývající se analýzou časových řad nebo modelováním a odhady průběhu statistických hodnot. Jejich úkolem bude předložit minimálně šest odhadů časových řad za období osmi měsíců na některé ze tří vybraných témat: cestovní ruch – počet nocí strávených v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu, objem produkce v průmyslu, ceny výrobců v průmyslu. Posuzovat se bude jak schopnost poskytovat přesné odhady ve velmi krátkých časových lhůtách, tak také potenciál použitých metod ke zlepšení stávající evropské statistiky. Za každé téma budou odměněny první tři týmy částkami 3 000, 2 000 a 1 000 eur a jeden tým získá cenu za reprodukovatelnost použitého řešení ve výši 5 000 eur.

Zaměření soutěže bylo vyvoláno potřebou neustále zvyšovat včasnost statistických údajů a informovat uživatele o důležitých ukazatelích ještě před koncem referenčního období. Pro to, aby mohly být tyto požadavky splněny, je třeba využívat nové přístupy založené na pokročilém modelování, alternativní zdroje dat a rychlé a přitom spolehlivé způsoby jejich získávání. Soutěž by měla napomoci k zavádění takových novinek do praxe.

Na první kolo soutěže navážou další dvě, jejichž konání je plánováno až do konce roku 2025.

Podrobné informace o soutěži a možnostech účasti najdete na statistics-awards.eu.