Přejít k obsahu

1939–1945 | Ústřední statistický úřad

V době Protektorátu pokračoval Státní úřad statistický v činnosti pod názvem Ústřední statistický úřad. Předseda SÚS Jan Auerhan byl k 1. dubnu 1939 penzionován, přesto nadále v úřadu pracoval. Dne 6. června 1942 byl Jan Auerhan zatčen gestapem a o tři dny později popraven. Perzekvována byla i řada dalších pracovníků úřadu. Někteří z nich byli popraveni, jiní zemřeli v nacistických věznicích a koncentračních táborech. Úřad vedl ve funkci viceprezidenta Antonín Boháč, který byl v roce 1941 donucen odejít do výslužby a úřad dostal německé vedení.

Evidence demografických událostí fungovala i nadále.
Evidence demografických událostí fungovala i nadále.

V období 2. světové války se činnost statistiky v Čechách a na Moravě omezila a odpovídala válečným podmínkám i postavení našeho území. Bylo zavedeno řízené hospodářství. Vznikly hospodářské a trhové svazy a mnohé další orgány, které pro řízení činnosti podniků potřebovaly množství statistických údajů. Ne vždy jim je mohl statistický úřad poskytnout, a tak byly podniky zaplavovány množstvím různých statistických dotazníků. Ochota poskytovat požadovaná data upadala, a to i vůči samotnému statistickému úřadu.

Cenová statistika byla v Protektorátu narušena.
Cenová statistika byla v Protektorátu narušena.

Víte, že…
publicita statistických údajů v období Protektorátu byla značně omezená? V letech 1941–1944 sice vyšly čtyři ročníky „Statistické ročenky protektorátu Čechy a Morava“, ale již od druhého ročníku bylo na titulním listě trojí upozornění „Tajné! Pouze pro služební potřebu! Uveřejňování a předávání zakázáno!“ a na rubu titulního listu bylo ještě doplněno: „Tato kniha musí být uchována jako tajná věc!“

Víte, že…
ministerstvo zahraničních věcí exilové vlády v Londýně vydalo v roce 1942 „Statistickou příručku Československé republiky“, v níž byly publikovány údaje o předmnichovské republice?