Přejít k obsahu

1754 | Počátek pravidelných soupisů

Nejznámější reformou Marie Terezie bylo zavedení povinné školní docházky.
Nejznámější reformou Marie Terezie bylo zavedení povinné školní docházky.

Pravidelné soupisy obyvatel se začaly provádět od poloviny 18. století. V některých obdobích se jednalo o tříletou, někdy ale dokonce i o roční periodicitu. Tyto soupisy se pořizovaly k účelům fiskálním nebo vojenským. Prováděly je buď orgány vrchnostenské a duchovenstvo (v letech 1754–1769), nebo orgány vrchnostenské a vojenské (v letech 1770–1851). Prvé z nich zachycovaly obyvatelstvo přítomné, kdežto druhé tzv. domácí obyvatelstvo, později dané domovskou příslušností k obci.

Významným mezníkem v historii sčítání lidu byl 13. říjen 1753, kdy vyšel patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání. První soupis obyvatel na základě tohoto patentu byl proveden v roce 1754 a zahájil novou kapitolu sčítání lidu. Bylo to poprvé, kdy se soupis konal současně a jednotně na celém území soustátí. Původně jej mělo provést duchovenstvo podle farností. Posléze bylo rozhodnuto, že souběžně se uskuteční i sčítání zajišťované vrchností a jeho obsah bude rozšířen o soupis domů a o hospodářskou charakteristiku majitele domu. Vrchnostenské soupisy a soupisy provedené duchovenstvem se neshodovaly – duchovenské seznamy vykazovaly údaje vyšší.

Víte, že…
výsledky soupisu z roku 1754 byly dlouho považovány za státní tajemství a data byla více než 100 let utajována?

Víte, že…
bylo stanoveno, že poddaný, který se soupisu záměrně vyhne, bude se ukrývat nebo dokonce uprchne, bude poté, co bude dopaden, zatčen a potrestán dvěma lety prací na pevnostních stavbách? Pokud by ukryl svůj dobytek před soupisem, kdekoli bude dobytek nalezen, bude konfiskován.

Sčítacími komisaři byli jak duchovní, tak i vrchnostenští úředníci.
Sčítacími komisaři byli jak duchovní, tak i vrchnostenští úředníci.