Přejít k obsahu

Přes tři čtvrtiny zaměstnaných jezdí do práce alespoň pětkrát týdně, většinou automobilem

redakce

14. 04. 2023

  • Statistiky
  • Události
  • Česko
  • Lidé
  • Sčítání lidu, domů a bytů
  • Sčítání 2021

Více než 2,6 milionu osob vyjíždí do zaměstnání alespoň pětkrát týdně, což představuje 76,3 % zaměstnaných osob se zjištěnou frekvencí vyjížďky.

Více než 800 tisíc žáků a studentů vyjíždí do školy alespoň pětkrát týdně. Jedná se o 86,9 % žáků a studentů se zjištěnou frekvencí vyjížďky. Vyplývá to z dat o frekvenci vyjížďky a hlavním dopravním prostředku používaném k cestě do zaměstnání nebo školy z výsledků Sčítání 2021.

Jedenkrát až čtyřikrát týdně vyjíždí do zaměstnání téměř 600 tisíc osob. U žáků a studentů toto číslo přesahuje 70 tisíc.

Ve všech krajích je u zaměstnaných osob nejvýznamnější frekvencí vyjížďky kategorie alespoň pětkrát týdně. Podíl zaměstnaných osob vyjíždějících alespoň pětkrát týdně na celkovém počtu zaměstnaných osob se zjištěnou frekvencí vyjížďky do zaměstnání se pohybuje od 66,2 % v Praze do 81,1 % ve Zlínském kraji.

Také u žáků a studentů ve všech krajích dominuje kategorie alespoň pětkrát týdně. Nejvyšší podíl žáků a studentů vyjíždějících do škol alespoň pětkrát týdně na celkovém počtu žáků a studentů se zjištěnou frekvencí vyjížďky byl zaznamenán ve Středočeském kraji (89,8 %). Celkem se jedná o téměř 125 tisíc osob.

Téměř 1,9 milionu osob při cestě do zaměstnání řídí automobil, což představuje 54,8 % zaměstnaných osob se zjištěným dopravním prostředkem. Městskou hromadnou dopravu při cestách do zaměstnání využívá více než 530 tisíc osob.

Žáci a studenti při cestě do školy nejčastěji nevyužívají žádný dopravní prostředek. Téměř 250 tisíc žáků a studentů chodí do školy pouze pěšky, což představuje 26,6 % všech žáků a studentů se zjištěným údajem. Autobusem do škol jezdí 215 tisíc žáků a studentů.

Na úrovni krajů byl s výjimkou Prahy nejčastěji využívaným dopravním prostředkem při cestách do zaměstnání automobil. V Karlovarském kraji dosáhl podíl osob řídících při cestách do zaměstnání automobil 63,5 % na celkovém počtu vyjíždějících se zjištěným dopravním prostředkem. Naopak v Praze tento podíl dosahoval pouze 30 %. Nejčastěji využívaným dopravním prostředkem pro cesty do zaměstnání v Praze je městská hromadná doprava, kterou ve Sčítání 2021 uvedlo více než 250 tisíc osob.

U žáků a studentů byly nejčastěji využívané dopravní prostředky v jednotlivých krajích různé. V šesti krajích (Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský) žáci a studenti nejčastěji chodí do školy pěšky. Na Vysočině, v Jihočeském, Plzeňském, Královehradeckém, Pardubickém a Zlínském kraji je nejčastěji využívaným dopravním prostředkem pro cestu do školy autobus. V Praze dominuje městská hromadná doprava (51,4 %) a ve Středočeském kraji nejvíce žáků a studentů jezdí do škol jako spolujezdci v automobilech (24,8 %).

Zveřejněné výsledky ve formě tabulek a kartogramů jsou do úrovně krajů uvedeny na webu www.scitani.cz. Údaje za všechny územní jednotky až do úrovně obcí a městských částí, resp. obvodů jsou dostupné ve Veřejné databázi ČSÚ. Kompletní data ke stažení v otevřeném formátu CSV jsou k dispozici na stránce Výsledky sčítání 2021 – otevřená data.