Přejít k obsahu

Předběžný odhad HDP – 3. čtvrtletí 2021

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • HDP, národní účty
  • Čtvrtletní odhady HDP

Podle předběžného odhadu hrubý domácí produkt ve srovnání se 2. čtvrtletím 2021 vzrostl o 1,4 % a oproti loňskému 3. čtvrtletí byl vyšší o 2,8 %.  

V průběhu celého 3. čtvrtletí 2021 již na ekonomiku nepůsobily protiepidemické restrikce, které v předchozích třech kvartálech ovlivňovaly zejména obchod a některá odvětví služeb. Pokračoval tak pozitivní vývoj v uskupení odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství, ale i v dalších službách. Dařilo se i stavebnictví. K růstu hrubého domácího produktu přispívala výhradně domácí poptávka – silně rostla spotřeba domácností a zvyšovala se i spotřeba vládních institucí. Pozitivní vliv měla tvorba hrubého kapitálu, především vyšší zásoby.

Na druhé straně se ale prohlubovaly problémy s dodavatelskými řetězci. Nedostatek materiálu a komponent negativně ovlivňoval především zpracovatelský průmysl. Výrazným zástupcem takto zasažených odvětví je výroba motorových vozidel, na kterou jsou navázány další subdodavatelské obory a která tvoří i podstatnou část českého vývozu. Oslabení exportu mělo za následek zhoršení bilance zahraničního obchodu. To silně negativně působilo na růst hrubého domácího produktu.

Zaměstnanost byla oproti letošnímu 2. čtvrtletí vyšší o 0,2 %. Rostla také meziročně, a to o 0,6 %.

Hrubý domácí produkt v EU se oproti předchozímu kvartálu zvýšil o 2,1 %. To je podobné tempo jako v předchozím kvartálu. Meziroční navýšení HDP v Unii dosáhlo 3,9 %. Zmírnění tempa ovlivnilo srovnání s loňským 3. čtvrtletím, kdy se evropské ekonomiky zotavovaly po jarním propadu. S výjimkou Litvy, kde ekonomika stagnovala, a Lotyšska, kde byl mezičtvrtletní nárůst jen velmi mírný (0,3 %), rostly podle dostupných údajů ekonomiky EU solidními tempy. Nejvyšší nárůst HDP proti 2. čtvrtletí měly Rakousko (3,3 %), Francie (3,0 %) a Portugalsko (2,9 %). Německá ekonomika vzrostla o 1,8 %. U všech zemí s dostupnými údaji byl HDP meziročně vyšší, nejvíce v Litvě (6,0 %) a Rakousku (4,8 %). Česko patřilo k zemím s nižším přírůstkem, mírně ale překonalo Německo (2,5 %) a Španělsko (2,7 %).

Vývoj hrubého domácího produktu v ČR a v EU – sezónně a kalendářeně očištěno

Zdroj: ČSÚ, Eurostat

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty