Přejít k obsahu

Pracovat v ICT se vyplatí

Martin Mana

07. 02. 2024

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Digitální ekonomika
  • Studenti ICT oborů
  • ICT odborníci a jejich mzdy

Odborníci v oblasti ICT mají nadprůměrné příjmy, převážnou většinu z nich u nás tvoří muži.

Česku je na pozicích odborníků v informačních a komunikačních technologiích (ICT) zaměstnáno téměř 230 tisíc osob, což odpovídá 4,5 % pracujících celkem. Průměr v zemích EU je přitom 4,6 %.

Nejvíc berou specialisté

Mezi ICT odborníky hrají klíčovou roli specialisté v oblasti ICT, kteří vyvíjejí, analyzují, testují či výrazně vylepšují stávající informační technologie, software a související aplikace (dále jen ICT specialisté). V roce 2021 (průměr za roky 2020 až 2022) působilo v Česku 110 tisíc těchto specialistů, tj. o téměř dvě třetiny více než v roce 2015. Na celkové zaměstnané populaci se podíleli 2,1 %. V Česku je (spolu s Maďarskem) dlouhodobě nejnižší podíl žen na pozici ICT specialistů ze všech zemí EU. Na deset těchto specialistů u nás připadá v průměru jen jedna žena a v čase se tento poměr výrazně nemění. V zemích EU představovaly ženy v průměru pětinu ICT specialistů. V Estonsku, Finsku či Švédsku to byla zhruba čtvrtina. I když je Česko v počtu ICT odborníků na 1 000 zaměstnaných osob jen těsně pod průměrem EU, v případě žen se řadíme až na samý konec evropského žebříčku. V roce 2022 v Česku na 1 000 zaměstnaných žen připadalo pouze 11 ICT odbornic. Ve Švédsku to bylo téměř čtyřikrát více. Z 1 000 zaměstnaných mužů v Česku pracovalo jako ICT odborník 72, tedy o něco více než unijní průměr.

Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč)

Zdroj: Eurostat

Průměrná hrubá měsíční mzda ICT specialistů v roce 2022 dosáhla 82 tis. Kč a meziročně vzrostla o 11 %. Nejvyšší průměrné výdělky měli ICT specialisté zaměstnaní v peněžnictví a pojišťovnictví, a to 86 tis. Kč. Ve veřejné správě či vzdělávání to bylo jen něco málo nad 50 tis. Kč. Nejlépe jsou odměňováni ICT specialisté v Praze, kde jejich průměrná mzda poprvé překonala 90 tis. Kč.

V čase se výrazně rozevírají nůžky ve výdělcích ICT specialistů mezi mzdovou (soukromou) a platovou (veřejnou) sférou. V 2022 pobírali tito specialisté ve mzdové sféře 84 tis. Kč, tj. o 34 tis. Kč více než ve sféře platové. V soukromých firmách dokonce více než čtvrtina (27 %) ICT specialistů vydělávala více než 100 tis. Kč. Ve veřejné správě to nebylo ani procento.

Zájem žen o studium roste

Obory v oblasti informačních a komunikačních technologií studovalo na vysokých školách v Česku v roce 2022 celkem 23,5 tisíce osob, které tvořily 7,7 % všech vysokoškolských studentů. Mezi nimi se postupně zvyšuje zastoupení žen. Až do roku 2010 bylo mezi studenty oborů ICT zhruba 12 % žen, ale v posledních pěti letech se jejich podíl pohybuje kolem 17 %. Téměř každý třetí student ICT oborů v roce 2022 měl u nás jiné než české občanství. V roce 2012 to bylo 15 %.

V roce 2022 absolvovalo ICT obory na českých vysokých školách celkem 3 584 studentů, 2 578 z nich bylo občanů České republiky a 1 006 cizinců. Jednoznačně nejvíce z absolventů cizinců ICT oborů pocházelo ze Slovenska (683), následovali občané Ruské federace (111) a Ukrajinci (58).

Podíl ICT odborníků na zaměstnané populaci žen a mužů v roce 2022 (%)

Zdroj: Eurostat

Článek si můžete přečíst v prvním letošním vydání časopisu Statistika&My.