Přejít k obsahu

Polovina českých seniorů je online

Lenka Weichetová

18. 01. 2024

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Přestože se s internetem seznámili až v pozdějším věku, postupně se jej učí používat. Řadu funkcí však stále ovládat nedovedou nebo nechtějí.

Vlastnictví a používání informačních technologií je ovlivněno především věkem. Zatímco z osob ve věku 16 až 65 let používá internet 97 %, mezi seniory nad 65 let je online jen každý druhý. Přitom nepoužívání internetu a chytrého telefonu může vést ke znemožnění přístupu k mnoha službám, které se jinak než na webu nebo přes aplikaci zařídit nedají.

Podíl online seniorů stoupá

Na rozdíl od mladších generací, které používají informační technologie celý život, se k nim dnešní senioři dostali až v pozdějším věku. I přesto, že většinu života žili bez nich, postupně si tyto technologie osvojují a podíl osob v seniorském věku, které berou informační technologie jako běžnou součást svého života, se rok od roku zvyšuje.

Zatímco u mladších generací již v posledních letech podíly uživatelů internetu dosahují těsně pod hranicí 100 %, u starších ročníků je stále prostor pro další navyšování. Podíl osob starších 65 let, které používají internet, vzrostl z 19 % v roce 2013 na 52 % v roce 2023. Přitom dennodenně používá internet 35 % seniorů.

Velké rozdíly nalezneme také mezi mladšími a staršími seniory. V kategorii mladších seniorů (mezi 65 a 74 lety) nepanuje k internetu taková nedůvěra, používá ho 65 % osob. Tito uživatelé znají internet z práce či z dřívějšího života. Ve skupině nad 75 let naproti tomu používá internet 34 % osob.

Senioři v Česku používající internet, podle věku (%)

Zdroj: ČSÚ

Na základě vývoje z minulých let se dá předpokládat, že internet bude v příštích letech používat stále více českých seniorů. Příkladem nám mohou být také státy severní a západní Evropy, kde je již v současnosti podíl uživatelů internetu mezi seniory vysoký. Nejvíce uživatelů internetu mezi osobami ve věku 65–74 let mají v Norsku. Internet tam používá 98 % osob tohoto věku. Ze zemí EU vykazuje nejvyšší podíl Nizozemsko (97 %). Naopak ve východní a jihovýchodní Evropě je používání internetu ještě méně rozšířené než v Česku. V rámci zemí EU jsou nejméně online senioři v Chorvatsku a v Bulharsku, kde si cestu k internetu našlo zatím 45 %, resp. 46 % osob ve věku 65–74 let.

Senioři ve věku 65–74 let používající internet ve vybraných státech Evropy (%)

Zdroj: Eurostat

Používání internetu je rozdílné také v jednotlivých regionech Česka v závislosti na stupni jejich urbanizace. V hustě osídlených oblastech používá internet 64 % obyvatel starších 65 let, v oblastech se střední hustotou osídlení je to 51 % a ve venkovských oblastech pouze 46 %. V souladu s tím nejvíce seniorů, kteří nepoužili internet nikdy v životě, nalezneme na venkově (41 %). V oblastech se střední hustotou zalidnění je jich 33 % a ve městech 25 %.

Mobilní telefon už mají téměř všichni

Technologií, kterou si na rozdíl od internetu osvojili již téměř všichni senioři, je mobilní telefon. V roce 2023 ho používalo 96 % osob starších 65 let, a tento podíl se v posledních letech již nemění. Více než polovina (54 %) osob v seniorském věku používala tlačítkový přístroj, k chytrému telefonu si našlo cestu 43 % seniorů. Je ovšem nutno dodat, že podíl seniorů s chytrým telefonem každým rokem stoupá, a to poměrně výrazným tempem.

V posledních letech se začíná hovořit o tzv. ageismu, tedy diskriminaci lidí na základě jejich věku. Právě k tomu dochází při dnešním dynamickém rozvoji informačních technologií. Lidé, kteří je nepoužívají, tedy převážně ti starší, bývají odříznuti od přístupu k některým službám. Problémem může být nepoužívání internetu, ale také nepoužívání chytrého telefonu a aplikací v něm. Chytrý telefon má v současnosti 43 % seniorů starších 65 let, ale pouze 13 % seniorů uvedlo, že si během sledovaných tří měsíců stáhli do svého telefonu aplikaci.

Senioři v Česku starší 65 let používající mobilní telefon (%)

Zdroj: ČSÚ
Co dělají senioři na internetu

Senioři používají internet nejčastěji ke čtení zpravodajství. Tuto činnost uvedlo 47 % seniorů starších 65 let. Zasílání nebo čtení e-mailů se věnuje 44 % seniorů. Senioři si také na internetu vyhledávají všemožné informace, např. informace o zboží či službách si hledalo 42 % dotázaných a informace o zdraví 37 %. Internetové bankovnictví obsluhuje třetina seniorů a 5 % seniorů dokonce použilo bankovní identitu pro elektronický přístup ke službám veřejné správy. Nákupy na internetu provádí 20 % seniorů. České seniory ale příliš neoslovuje brouzdání po sociálních sítích. Na rozdíl od mládeže, mezi níž používá sociální sítě 98 % osob, je to mezi seniory pouze 15 %.

Vybrané aktivity seniorů na internetu podle věku (%, 2023)

Zdroj: ČSÚ

Článek si můžete přečíst v prvním letošním vydání časopisu Statistika&My.