Přejít k obsahu

Pokles dětské úmrtnosti se zastavil

Eva Henzlerová

08. 03. 2023

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V roce 2021 zemřelo podle údajů OSN asi 5 milionů dětí mladších pěti let. Dále OSN eviduje 2,1 milionu zemřelých ve věku 5–24 let.

Ve zprávě zveřejněné Meziagenturní skupinou OSN pro odhad dětské úmrtnosti (UN IGME) se také uvádí, že ve stejném období se mrtvě narodilo 1,9 milionu dětí. Mnohým zápisům do těchto smutných statistik by bylo možné předejít kvalitní zdravotní péčí o matky, novorozence, děti a dospívající.

K výraznému zlepšení v mírách úmrtnosti ve všech zmíněných věkových skupinách docházelo od roku 2000 na celém světě. Celosvětová úmrtnost dětí mladších 5 let klesla od začátku století o 50 %, úmrtnost starších dětí a mládeže klesla o 36 % a míra mrtvorozenosti se snížila o 35 %. Od roku 2010 se však v mnoha zemích pokles zbrzdil a 54 z nich nedosáhne v oblasti úmrtnosti dětí do 5 let věku stanoveného cíle udržitelného rozvoje. To by podle zprávy UN IGME znamenalo, že do roku 2030 přibude v kolonce zemřelých dětí a mládeže dalších téměř 59 milionů záznamů a téměř 16 milionů dětí se narodí bez známek života.

Děti i nadále čelí velmi rozdílným šancím na přežití podle toho, kde se narodily, přičemž nejhorší z tohoto pohledu je situace v subsaharské Africe a v jižní Asii. Ačkoli na subsaharskou Afriku připa- dalo pouze 29 % z celosvětového počtu živě narozených dětí v roce 2021, mezi zemřelými mladšími 5 let si tento region připsal podíl 56 %. Děti narozené v subsaharské Africe jsou vystaveny nejvyššímu ri- ziku dětské smrti na světě – patnáctkrát vyššímu, než je u dětí v Evropě a v Severní Americe. Riziko, že se ženě v subsaharské Africe narodí mrtvé dítě, je sedmkrát vyšší než v Evropě a Severní Americe.

Přístup a dostupnost kvalitní zdravotní péče je pro děti na celém světě i nadále otázkou života a smrti. Většina úmrtí v dětském věku nastává v prvních pěti letech, z toho polovina během prvního měsíce života. U těchto nejmladších dětí jsou hlavní příčinou úmrtí komplikace během porodu a předčasný porod. Zhruba 15 milionů dětí ročně se na- rodí před dokončeným 37. týdnem těhotenství. Narození mrtvého dítěte je z více než 40 % způsobeno porodními komplikacemi, z nichž většině lze předejít, když mají ženy přístup ke kvalitní péči během těhotenství a porodu. Pro děti, které přežijí prvních 28 dní, představují největší hrozbu infekční nemoci, jako jsou zápal plic, průjem a malárie.

A i když covid-19 přímo nezvýšil dětskou úmrtnost (děti čelí nižší pravděpodobnosti úmrtí na tuto nemoc než dospělí), pandemie může v budoucnu zvýšit rizika pro jejich přežití. Zpráva UN IGME zdůrazňuje zejména obavy z narušení očkovacích kampaní a dodržování očkovacích schémat, ze zhoršeného přístupu k primární zdravotní péči či z nižší dostupnosti potravinové pomoci, což by mohlo ohrozit zdraví dětí na mnoho příštích let. Pandemie způsobila největší pokles v počtu aplikovaných očkování u dětí za poslední tři desetiletí, takže nejzranitelnější novorozenci a děti jsou vystaveni většímu riziku úmrtí na nemoci, kterým lze předejít.

Více se dočtete na stránkách WHO.