Přejít k obsahu

Podniková spotřeba zemního plynu loni klesla téměř o pětinu

redakce

03. 10. 2023

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Energetika

Spotřeba černého uhlí u jednotek s více než 20 zaměstnanci v roce 2022 v Česku meziročně klesla, zatímco spotřeba hnědého uhlí stoupla. O téměř 12 % vzrostla v případě motorového benzinu, kdežto u nafty se mírně snížila. Nejvýraznější meziroční změnou byl pokles spotřeby zemního plynu.

V roce 2022 spotřeba černého uhlí klesla o 10,6 %, ale u hnědého uhlí stoupla o 13,0 %. Spotřeba tak přibližně kopírovala vývoj tuzemské těžby uhlí. Koks byl z 91,9 % spotřebován na výrobu základních kovů, v hutním zpracování kovů a ve slévárenství. Meziročně jeho celková spotřeba poklesla o 8,9 %.

Celková spotřeba motorového benzinu vzrostla v roce 2022 o 11,6 %, naproti tomu u motorové nafty klesla o 1,7 %.  V sektoru průmyslu ale spotřeba nafty mírně vzrostla. Zhruba polovinu nafty užívá sektor dopravy.

Spotřeba zemního plynu se loni snížila o 19,6 %. Byl zde patrný vliv geopolitické situace a s tím související růst cen na trzích. Spotřeba se snížila ve všech odvětvích, kde je plyn nejvíce užíván. Největším uživatelem byla odvětví energetika a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, tedy například skla. Celková spotřeba elektrické energie klesla o 0,8 %, přičemž v sektoru služeb se naopak zvýšila.

Publikace Spotřeba paliv a energie (Fuel and Energy Consumption) poskytuje data o spotřebě elektrické energie a nejběžněji používaných paliv v členění podle převažující ekonomické činnosti podniků dle klasifikace CZ-NACE. Prezentuje výsledky zpracování statistického výkazu EP 5-01, který vyplňují statistické jednotky s 20 a více zaměstnanci bez ohledu na převažující ekonomickou činnost. Údaje slouží mimo jiné jako podklad pro vyplňování mezinárodních statistických dotazníků.

Podrobné údaje přináší nově vydaná publikace ČSÚ Spotřeba paliv a energie – 2022.