Přejít k obsahu

Počty ekonomických subjektů rostou

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • Ekonomické subjekty
  • Statistiky z registru ekonomických subjektů.

V registru ekonomických subjektů bylo na konci roku 2020 evidováno 1576 tisíc jednotek se zjištěnou aktivitou. Téměř čtvrtina z nich má sídlo v Praze.

Registr ekonomických subjektů (dále jen RES) je veřejným seznamem, který vytváří a spravuje Český statistický úřad podle § 20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. V RES jsou evidovány ekonomické subjekty, tj. právnické osoby, organizační složky státu, podílové fondy a také fyzické osoby, které mají postavení podnikatele.

Počet ekonomických subjektů v krajích

V registru ekonomických subjektů bylo k 31. 12. 2020 evidováno 2 933 tisíc subjektů, z nichž 1 576,3 tisíce bylo ekonomicky aktivních (podle informací z administrativních zdrojů nebo ze statistických zjišťování u nich byla zjištěna aktivita).

V mezikrajském srovnání nejvíce subjektů se zjištěnou aktivitou eviduje hlavní město Praha, s 380,7 tisíce subjektů tvoří 24,3 % z celorepublikového počtu. S velkým odstupem následují kraje Středočeský (194,8 tisíce subjektů, 12,4 %) a Jihomoravský (176,0 tisíce subjektů, 11,2 %). Nejméně aktivních jednotek je zaevidováno v Karlovarském kraji (33,3 tisíce subjektů, 2,1 %), v Libereckém kraji (57,1 tisíce subjektů, 3,6 %) a v Kraji Vysočina (64,9 tisíce subjektů, 4,1 %).

Z hlediska intenzity ekonomické aktivity (v pře-počtu na počet obyvatel) je nejvyšší počet aktivních ekonomických subjektů také v Praze (287 jednotek na tisíc obyvatel), na druhém místě se nachází Jihomoravský kraj (148 jednotek na tisíc obyvatel) a na třetím Středočeský kraj (141 jednotek na tisíc obyvatel). Nejnižší intenzitu podnikatelské aktivity vykazuje Ústecký kraj (102 jednotek na tisíc obyvatel). Data o počtu obyvatel byla použita za 3. čtvrtletí 2020.

Během posledních deseti let se počet ekonomických subjektů zvýšil o 295,4 tisíce, počet aktivních ekonomických subjektů vzrostl o 176,3 tisíce. K největšímu nárůstu došlo v Praze, počet aktivních subjektů se zde zvýšil o 40 %. Naproti tomu v Karlovarském kraji se počet aktivních subjektů za posledních deset let o 14 % snížil. Počet aktivních ekonomických subjektů se snížil i v Plzeňském a Ústeckém kraji, a to o 3 %, resp. o 2 %.

Ekonomické subjekty podle právních forem

Na konci roku 2020 bylo evidováno 2 144,8 tisíce podnikajících fyzických osob, z nichž 1 117,8 tisíce (52 %) bylo se zjištěnou aktivitou, a 788,1 tisíce právnických osob, z nichž se zjištěnou aktivitou bylo 458,5 tisíce subjektů (58 %).

Největší část podnikajících fyzických osob tvoří soukromí podnikatelé podnikající podle živnostenského zákona (tzv. živnostníci). Vloni jich bylo evidováno 1 962,7 tisíce (92 % všech fyzických osob). Aktivních živnostníků, kteří svoji činnost vykonávají, bylo 982,6 tisíce (50 % z celkového po-čtu evidovaných živnostníků). Kromě živnostníků jsou v RES evidovány další fyzické osoby, a sice zemědělští podnikatelé (2 %), soukromí podnikatelé podnikající dle jiných zákonů – např. advokáti, poskytovatelé zdravotní péče, auditoři, daňoví poradci, veterinární lékaři atd. (4 %) a zahraniční fyzické osoby (2 %).

Právnické osoby se v celé České republice na všech ekonomických subjektech podílejí 27 procenty. Nejvyšší podíl právnických osob je v hlavním městě Praze (43 %), nejmenší v Kraji Vysočina (20 %) a ve Středočeském kraji (20 %).

Nejvýznamnější kategorii ze všech právnických osob tvoří obchodní společnosti, na konci loňského roku jich bylo evidováno 527,4 tisíce (67 % ze všech právnických sob). Z toho společností s ručením omezeným bylo 491,8 tisíce (93 % ze všech obchodních společností), ekonomickou aktivitu vykázalo 72 %z nich. Akciových společností bylo ke konci loňského roku 26,7 tisíce (5 % ze všech obchodních společností), aktivních jich bylo 80 procent.

Aktivní ekonomické subjekty v krajích (počet subjektů na konci roku)

Zdroj: Registr ekonomických subjektů

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty