Přejít k obsahu

Počet seniorů v příštích desetiletích v Česku výrazně vzroste

redakce

30. 11. 2023

  • Statistiky
  • Lidé
  • Obyvatelstvo
  • Počet, struktura a projekce obyvatel

Základním rysem demografického vývoje bude výrazné stárnutí obyvatelstva. Ukazuje to nová projekce obyvatelstva České republiky pokrývající období let 2023 až 2100. Výrazně se zvýší podíl seniorů, méně pak bude v polovině století obyvatel ve věku 15 až 64 let.

Podle střední, nejpravděpodobnější, varianty projekce se počet obyvatel bude z počátečních 10,83 milionu (k 1. lednu 2023) dále zvyšovat jen do roku 2024, a to díky zvýšenému objemu zahraniční migrace. Po většinu projekčního období se naopak očekává jeho snižování, případně stagnace. „Demografický vývoj v příštích desetiletích bude charakterizovat nepřetržitá převaha zemřelých obyvatel nad počtem živě narozených dětí. Do konce roku 2050 klesne počet obyvatel Česka jen mírně, na necelých 10,69 milionu, nejvýraznější úbytky pak očekáváme v průběhu 60. let,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

„Trvalým rysem populačního vývoje v příštích třiceti pěti letech bude nárůst počtu obyvatel ve věku 65 a více let. Počet seniorů, který na počátku letošního roku činil 2,2 milionu, se do konce 50. let vyšplhá na tři a čtvrt milionu. Ještě v polovině století by přitom mohly nejpočetnější skupinu obyvatel představovat silné ročníky narozených v druhé polovině 70. let 20. století, které budou v té době patřit již mezi sedmdesátníky,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Posilovat bude i váha seniorů v populaci, a to ze současných 20 % na přibližně 30 % v polovině století.

Opačným směrem se bude časem vyvíjet počet i podíl obyvatel ve věku 15 až 64 let. Největší úbytky se očekávají na sklonku 30. let a v první polovině 40. let. Zatímco na počátku roku 2023 bylo v populaci Česka 6,9 milionu 15–64letých (63 % populace), na konci 50. let by jich mělo být již jen 6,0 milionu (57 % populace). Zastoupení dětské složky klesne v polovině století na 13 % (z 16 %). Zároveň dojde ke zhoršení bilance věkových skupin podle potenciální ekonomické aktivity a neaktivity. Na počátku letošního roku na sto osob ve věku 20 až 64 let připadlo 72 osob ve věku do 20 let či 65 a více let, v polovině 50. let tohoto století by to mohlo být již 90.

Očekávaný vývoj popisovaný projekcí je podmíněn naplněním všech scénářů vývoje jednotlivých složek demografické reprodukce. Do střední varianty byl vložen předpoklad stabilní úhrnné plodnosti na úrovni 1,5 dítěte na jednu ženu a dalšího mírného růstu průměrného věku matek při narození dítěte (ze současných 30,4 let na 31,3 let v roce 2050). Základním předpokladem v oblasti zahraniční migrace bylo (od roku 2028) nepřetržitě kladné saldo 35 tisíc osob ročně. Úroveň úmrtnosti žen a mužů se bude postupně sbližovat. V roce 2050 by měla být naděje dožití při narození oproti roku 2019 u mužů vyšší o téměř 6 let a u žen o 5 let.

Bližší informace přináší publikace ČSÚ Projekce obyvatelstva České republiky – 2023–2100.