Přejít k obsahu

Patenty a chráněné vzory loni přinesly svým poskytovatelům miliardy

redakce

04. 11. 2022

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Inovace, patenty, vyspělé technologie
  • Patenty a licence

V roce 2021 působilo v Česku celkem 165 subjektů poskytujících licenci na některou z ochran průmyslového vlastnictví, jako jsou patenty a užitné či průmyslové vzory. Počet platných licencí dosáhl 886 a poskytovatelé za ně na poplatcích inkasovali téměř 3,7 miliard korun. Nejvíce finančních prostředků zaplatili nabyvatelé licencí ze Spojených států amerických.

V loňském roce bylo v Česku evidováno 80 poskytovatelů licencí na patent, kteří poskytli celkem 352 patentových licencí a obdrželi na licenčních poplatcích částku blížící se 3 miliardám Kč. Poskytovatelů licencí na užitný vzor bylo více než poskytovatelů licencí na patent, konkrétně se jednalo o 98 subjektů. Počet poskytnutých licencí na užitné vzory dosáhl 317, a byl tak nižší, než v případě patentových licencí. Nižší byly i přijaté licenční poplatky, které činily 362 milionů Kč. Ještě méně bylo poskytovatelů licencí na průmyslové vzory (32), kteří poskytli 197 licencí, za něž obdrželi 363 milionů Kč.

Mezi poskytovateli licencí jsou nejčastěji zastoupeny podniky, s velkým odstupem následují vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. V roce 2021 poskytovalo licence na patent 44 a na užitný vzor 60 podniků. V případě vysokých škol se jednalo o 14 poskytovatelů licencí na patent a 11 na užitný vzor a mezi veřejnými výzkumnými institucemi bylo zaznamenáno 13 poskytovatelů licencí na patent a 9 na užitný vzor.

Přestože nejpočetnějšími poskytovateli licencí na patenty byly podniky, nejvíce na licenčních poplatcích za patenty získávaly veřejné výzkumné instituce (2,8 mld. Kč). Jedná se o 97 % všech licenčních poplatků za patenty vyplacené v roce 2021. Zbytek připadnul převážně na podniky (61 mil. Kč).

Celkem 24 % licencí na patenty mířilo v roce 2021 za hranice, přičemž nejvíce jich bylo poskytnuto subjektům z Německa (28) a Spojených států (18). Největší objem zahraničních poplatků za licence na patenty pocházel ze Spojených států (2,8 mld. Kč), za nímž s velmi výrazným odstupem následovalo Německo (3 mil. Kč). Přestože většina licencí na patenty je poskytována českým subjektům, drtivá výše poplatků plynula z USA. V případě licenčních poplatků za užitné vzory byla situace mnohem vyrovnanější. Nejvíce přijatých licenčních poplatků za užitné vzory získaly české subjekty od tuzemských nabyvatelů licencí (85 mil. Kč), následovaly Velká Británie (79 mil. Kč), Rusko (65 mil. Kč) a Ukrajina (34 mil. Kč). Příjmy za licence na průmyslové vzory tvořily z 83 % poplatky z Číny (302 mil. Kč) a již řádově méně příjmy od partnerů z Německa (27 mil. Kč) a Česka (22 mil. Kč).

Více naleznete v publikaci Licence na předměty průmyslového vlastnictví – 2021.

Více se dočtete zde: Věda, výzkum, inovace