Přejít k obsahu

Ovčí vlny z Nového Zélandu bude méně

Eva Henzlerová

14. 07. 2021

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Počty hospodářských zvířat charakteristických pro ostrovní stát dlouhodobě klesají.

Sucho v minulém zemědělském roce způsobilo urychlení úbytku ovcí, který je na Novém Zélandu pozorovatelný již téměř 40 let. Jen za posledních 10 let se počet kusů tohoto dobytka snížil o 6,5 mil., tj. o 20 %. Na konci června 2020 poklesl počet ovcí meziročně o 800 tis., takže zdejší pastviny obývalo celkem 26 mil. ovcí, což je o 3 % méně oproti předchozímu roku. Přitom na začátku 80. let minulého století žilo na obou ostrovech celkem 70 mil. ovcí. Tehdy na každého obyvatele připadalo 22 ovcí, nyní je to jen pět ovcí. Je však třeba vzít v úvahu také skutečnost, že mezi lety 1982 a 2020 došlo k nárůstu počtu obyvatel z 3,2 mil. na 5,1 mil. osob.

Exportní hodnota vlny z Nového Zélandu se v posledních letech dramaticky propadla. V roce 2012 činil vývoz vlny 880 mil. USD, ale v roce 2020 to bylo jen 460 mil. USD. Celková hodnota vývozu skopového masa za rok končící červnem 2020 činila 4 mld. USD.

Více zde.