Přejít k obsahu

Od roku 2012 klesá počet absolventů vysokých škol

redakce

22. 05. 2023

  • Statistiky
  • Společnost
  • Vzdělávání
  • Vysoké a vyšší odborné školy

V roce 2022 studovalo na vysokých školách v Česku 305 tisíc osob. Dlouhodobě narůstá zastoupení cizinců, kteří v minulém roce tvořili již 18 % všech vysokoškolských studentů. Zatímco studentů od roku 2019 mírně přibývá, počet absolventů se nadále snižuje. V roce 2022 klesl i počet poprvé zapsaných studentů.

Na konci roku 2022 studovalo na vysokých školách v Česku celkem 304,5 tisíce osob. Více než devět z deseti studentů se vzdělávalo na některé z 26 veřejných vysokých škol a 28 tisíc navštěvovalo jednu z 32 soukromých škol. Až do roku 2003 studovalo na vysokých školách více mužů než žen. V minulém roce bylo žen o čtvrtinu (34 tisíc) více. Jestliže ve věku 20-29 let u nás v roce 2022 studovalo vysokou školu 21 % žen, v případě mužů to bylo jen 16 %.

Čtyři z deseti studentů navštěvovali v roce 2022 vysoké školy v hlavním městě a dva z deseti v jihomoravské metropoli. Nejvíce studentů bylo na Univerzitě Karlově v Praze (51 tisíc), na Masarykové univerzitě v Brně (32 tisíc) a na Univerzitě Palackého v Olomouci (23 tisíc).

„V roce 2022 absolvovalo vysokou školu v Česku celkem 58 699 osob, což je o 1 900 méně než v roce předchozím. V porovnání s rekordním rokem 2012, kdy vysokou školu absolvovalo celkem 94 090 studentů, jejich počet klesl dokonce o více než 35 tisíc, tedy o 38 %,“ uvedla Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. V roce 2022 po pěti letech klesl i počet poprvé zapsaných studentů na vysokých školách v Česku.

V posledních letech nejrychleji roste počet studentů oborů z oblasti přírodních věd, ICT, vzdělávání a zdravotnictví. Naopak klesá zájem o studium technických a společenskovědních oborů. V minulém roce tak poprvé zaznamenaly technické obory o něco nižší počet studentů než obory vzdělávací i zdravotnické.

Počet cizinců na vysokých školách v Česku roste kontinuálně, za posledních deset let v průměru o 3 % ročně. Celkem u nás v roce 2022 na vysoké škole studovalo 54 770 cizinců se 166 různými státními občanstvími. Podíl cizinců na celkovém počtu vysokoškolských studentů se v roce 2022 přiblížil jedné pětině v porovnání s jednou desetinou před deseti lety. Nejčetnější skupinou jsou dlouhodobě Slováci, kteří v roce 2022 tvořili 38 % všech cizinců. S odstupem pak následovali studenti z Ruské federace (14 %) a Ukrajiny (11 %). Mezi roky 2021 a 2022 poměrně výrazně narostl počet vysokoškoláků z Ukrajiny. V absolutním vyjádření se zvýšil o 1 847 osob na celkových 6 224 v roce 2022.

Další informace přináší aktuální publikace ČSÚ Studenti a absolventi vysokých škol v České republice 2001 – 2022.

Více se dočtete zde: Vzdělávání