Přejít k obsahu

Od rodičů až po třicítce

Eva Henzlerová

07. 09. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V roce 2021 opouštěli v celé EU mladí lidé rodičovské domácnosti v průměru ve věku 26,5 roku. Tento průměr se však v různých členských státech EU liší.

Až po 30. narozeninách se v průměru bez ohledu na pohlaví osamostatňovali mladí v Portugalsku (33,6 let), Chorvatsku (33,3 let), na Slovensku (30,9 let), v Řecku (30,7 let) a Bulharsku (30,3 let). Naopak nejnižší průměrný věk zaznamenaly Švédsko (19,0 let), s odstupem následovalo Finsko (21,2 roku), Dánsko (21,3 roku) a Estonsko (22,7 let).

Ve většině severních a západních zemí opouštěli mladí lidé rodičovský dům v průměru ještě před 25. narozeninami, zatímco v jižních a východních zemích byl průměrný věk koncem 30 let.

V loňském roce zakládali muži vlastní domácnost v průměru ve věku 27,4 let a ženy ve 25,5 letech. Tento trend byl pozorován ve všech zemích, tj. mladé ženy se z rodičovské domácnosti stěhovaly v průměru dříve než mladí muži. Muži opustili svůj rodičovský dům až ve věku 30 a více let v 11 zemích EU (Chorvatsko, Portugalsko, Slovensko, Bulharsko, Řecko, Slovinsko, Itálie, Malta, Španělsko, Rumunsko a Polsko), zatímco u žen je tomu tak pouze v dvou zemích (Portugalsko a Chorvatsko). Největší rozdíl mezi pohlavími byl zjištěn v Rumunsku, kde mladí muži odcházeli od rodičů v průměru ve 30,3 letech a ženy ve 25,6 letech (rozdíl 4,7 roku), následovalo Bulharsko (3,5 roku), muži se odstěhovali ve 32,0 letech a ženy ve 28,5 letech. Naopak Švédsko, Dánsko a Irsko zaznamenaly nejmenší rozdíly mezi mladými muži a ženami opouštějícími rodičovský dům: 0,4, 0,5 a 0,9 roku, v tomto pořadí. Rozdíl mezi pohlavími byl výraznější v zemích, kde mladí lidé odešli z domova rodičů později, a méně patrný v zemích, kde odešli dříve. Česko v tomto ukazateli se mezi zeměmi EU pohybuje lehce pod průměrem. Bez ohledu na pohlaví odcházeli v roce 2021 obyvatelé Česka od rodičů v průměru ve věku 25,9 let, ženy pak ještě před 25. narozeninami (24,7 roku), muži o 2,4 roku později (27,1 roku).

Více informací se dozvíte zde.