Přejít k obsahu

Ocenění práce ČSÚ

redakce

27. 12. 2022

  • Události
  • Česko

Odborná porota udělila tři ceny za obsahový marketing.

Výstupy Českého statistického úřadu získaly tři ocenění v letošním ročníku soutěže Fénix content marketing, která hodnotí práce z oblasti obsahového marketingu. O udělení cen rozhoduje porota složená ze špičkových odborníků na marketingovou komunikaci a specialistů na jednotlivé obory. Českému statistickému úřadu bylo uděleno 2. místo v kategorii „Vizualizace dat, infografika“ za infografiky, jimiž prezentuje zajímavá data široké veřejnosti, druhé místo v kategorii „Jednorázová publikace“ za publikaci Česko v číslech, která názornou a srozumitelnou formou přibližuje různé údaje o České republice, a 3. místo v kategorii B2B časopis za měsíčník Statistika & My. Ceny jsou pro týmy, které se na tvorbě výstupů ČSÚ podílejí, významným oceněním jejich práce a zároveň také motivací pro další zkvalitňování komunikace úřadu s laickou i odbornou veřejností.

Sčítání bodovalo

Seminář o výzkumu a vývoji Český statistický úřad a agentura Ogilvy zvítězily v soutěži Effie 2022 v kategorii Veřejná správa. První místo a zlatou Effie si odnesly za realizaci marketingové kampaně ke Sčítání 2021. Stejná kampaň získala navíc cenu Simar – The Best of Data Performance za nejlépe zdokumentované výsledky komunikace. Effie je soutěží o nejefektivnější reklamu, při níž porota složená ze zástupců zadavatelů reklamy, komunikačních a mediálních agentur, výzkumných společností, novinářů a odborníků na marketing posuzuje výsledky kampaní ve vztahu k zadaným cílům a hodnotí jejich účinnost v poměru k vynaloženým prostředkům. Na kampani Sčítání 2021 porotci ocenili především spojení hravosti kampaně a měřitelnosti výsledků.