Přejít k obsahu

O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky, nekouše

O publikaci

Publikace Českého statistického úřadu přibližuje laické veřejnosti i studentům odlehčenou formou pestrý svět statistiky. Stostránková knížka autorky Terezy Košťákové doplněná ilustracemi Tomáše Zimy je určená všem, kteří se chtějí vyznat ve světě čísel.

Publikaci si můžete objednat na objednavky@csu.gov.cz či přímo zakoupit v Ústřední statistické knihovně v ČSÚ v Praze (Na padesátém 81, Praha 10). Cena titulu činí 100 Kč. Kromě tištěné knihy nabízí ČSÚ uživatelům zdarma i její elektronickou verzi.

O autorce

Narodila se v roce 1979 v Ústí nad Labem. V roce 2005 úspěšně absol­vovala obory hospodářská politika a ekonomická žurnalistika na Fakultě národohospodářské VŠE v Praze. Poté nastoupila do oddělení informačních služeb Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem. V roce 2010 odešla do odboru ná­rodních účtů ČSÚ a byla pověřena vývojem nové metody odhadu za­hraničního obchodu v podmínkách jednotného trhu Evropské unie. Ná­rodní pojetí zahraničního obchodu je dnes mezinárodně uznávanou metodou a řadí Českou republiku ke špičce evropské statistiky. Dnes je respektovanou odbornicí na odhad vývozu a dovozu v národních účtech i ve statistice zahraničního ob­chodu. Je expertkou v oblasti dopadů globalizace na vypovídací schopnost statistických ukazatelů. Významnou měrou se podílela na implementaci nového standardu národního účet­nictví (SNA 2008 / ESA 2010) v České republice a dalších zemích. V roce 2014 byla jmenována vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů v odboru národních účtů, které odpovídá zejména za čtvrtletní odhady hrubého domácího produktu a souvisejících makroekonomických agregátů. V této oblasti patří mezi přední české odborníky. Je autorkou několika tematických regio­nálních publikací ČSÚ. Přispívala do časopisu ČSÚ Statistika&My.

zleva: Jakub Fischer, Tereza Košťáková a Marek Rojíček.

 

Řekli o knize

Hodně si všímám, jak média nebo lidé, kteří v nich dostanou prostor, zacházejí s čísly. Myslím si, že člověk by měl obecně víc kriticky přemýšlet než pasivně přijímat. Uvědomila jsem si, že každý den kolem nás krouží spousta čísel a že se v nich řada lidí příliš neorientuje, i když jsou vzdělaní a zajímají se o svět.

Tereza Košťáková
autorka knihy

Kniha si klade za cíl srozumitelnou formou vysvětlit řadu pojmů, se kterými se každý z nás každodenně setkává a jež jsou důležité pro správné pochopení údajů o světě kolem nás. Zároveň věřím, že si jí s chutí přečtou i odborníci, protože jim pomůže si uvědomit, že i složité věci lze sdělovat jednoduše. Třeba že výpočet HDP lze elegantně ilustrovat na příkladu výroby slivovice…

Marek Rojíček
předseda Českého statistického úřadu

Vydanou publikaci zařadíme mezi doporučenou literaturu pro naše studenty, protože srozumitelně vysvětluje pojmy, o kterých mnohé vysokoškolské učebnice zcela mlčí. V tom spatřuji její obrovský význam.

Jakub Fischer
děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a kmotr knihy

Publikace ke stažení