Přejít k obsahu

O budoucnosti statistiky

redakce

27. 10. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Česko
  • Regiony a země
  • Souhrnná data o České republice

Ve dnech 26. a 27. září se v rámci předsednictví ČR v Radě EU sešli v Praze vedoucí představitelé statistických úřadů Evropského statistického systému, aby diskutovali o nových výzvách a úkolech, s nimiž se poskytování nezávislé statistické služby v současné době musí vypořádat.

Tradičního dvoudenního předsednického semináře, který pořádal ČSÚ ve spolupráci s Eurostatem na téma Future Statistics: The new era of data science in official statistics, se zúčastnilo 34 předsedů a předsedkyň evropských národních statistických úřadů (případně jejich zástupců) a zástupců Eurostatu společně s reprezentanty ČSÚ.

Velmi aktuálním tématem, o němž se během pracovního setkání hovořilo, jsou nové datové zdroje a jejich využívání. Statistici se na jedné straně potýkají se stále klesající ochotou respondentů poskytovat údaje v rámci standardních šetření, na druhé straně však roste objem dat, která jsou dostupná v různých veřejných i privátních zdrojích. Tato data však nejsou získávána primárně pro statistické účely, a pro jejich zpracování je tedy třeba vyvíjet nové metody a využívat speciální technologie. Mnohdy je třeba vyřešit i legislativní překážky a otázky týkající se oprávnění k přístupu k datovým zdrojům.

Nové postupy při zpracování dat a využívání moderních technologií kladou nové nároky na výkon statistické profese. Statistické úřady rozšiřují své týmy o IT specialisty, programátory, datové analytiky apod. Získat a udržet tyto profesionály nelze bez adekvátní motivace, a to nejenom finanční. Předmětem široké diskuse tedy byly různé strategie, jak zatraktivnit práci těchto na trhu velmi žádaných vysoce kvalifikovaných odborníků pro národní statistické úřady.

Účastníci jednání upozornili rovněž na význam spolupráce statistických úřadů s akademickou sférou i s dalšími výzkumnými a vědeckými institucemi. Potřebné odborníky a know-how mohou statistické úřady získávat i z externích zdrojů, a mnoho problémů a složitých úkolů lze vyřešit prostřednictvím společných projektů, na nichž se podílí více subjektů.

Role statistických úřadů se v poslední době mění s tím, jak rychle a překotně dochází ke změnám ve společnosti a jak se objevují stále nové problémy, s nimiž se lidstvo potýká. Mění se nejen prostředí samo, ale také nástroje a metody, které tyto změny sledují a popisují. Výrazných změn v posledních letech doznaly i způsoby informování uživatelů o výsledcích statistických šetření a zjišťování.

Účastníci setkání se mj. shodli na tom, že pro zvládnutí výzev, před nimiž národní statistické úřady v současné době stojí, je třeba posílit vzájemnou spolupráci a sdílení dobré praxe, ale také se otevřeně a včas informovat o chybách a omylech, aby se jich ostatní mohli vyvarovat.

Široká spolupráce statistiků se specialisty z jiných oborů a institucí a s kolegy z ostatních zemí je klíčem k tomu, aby statistické úřady dokázaly i v budoucnu naplňovat rychle se měnící potřeby a požadavky společnosti.