Přejít k obsahu

Nizozemský obchod s africkými zeměmi klesl o desetinu

Eva Henzlerová

19. 11. 2021

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V roce 2020 dosáhl nizozemský dovoz z afrických zemí 10,9 mld eur. Meziročně tak poklesl o více než desetinu. Také hodnota vývozu klesla za stejné období o desetinu, tj. o 15 mld. eur.

Za posledních padesát let se nizozemský mezinárodní obchod se zbožím – dovoz i vývoz – na celosvětové úrovni zvýšil. Dovoz zboží z Afriky nedrží krok s celkovým dovozem. V období 2011–2020 činil podíl Afriky na nizozemském dovozu 3,1 %. Zatímco celkový dovoz nizozemského zboží loni poklesl o 7,8 %, dovoz z Afriky poklesl o 10,8 %, a to mělo za následek nižší podíl na celkovém dovozu zboží, a to na 2,6 %.

Africký podíl na celkovém vývozu nizozemského zboží za poslední desetiletí činil v průměru 3,2 %. V loňském roce klesl vývoz do Afriky o 10,4 %, což je výraznější pokles, než tomu bylo u nizozemského vývozu celkově (-6,5 %). Stejně jako u dovozu je pokles způsoben především koronavirovou krizí a nižšími cenami ropy.

Dovozní balíček z Afriky má velmi odlišné složení než průměrný dovozní balíček, který obsahuje 28 % surovin, potravin a minerálních paliv. Více než 86 % hodnoty dovozu v obchodu s Afrikou tvoří potraviny, minerální paliva a další suroviny. Mezi hlavní dovážené zboží z Afriky patří ropa, kakaové boby, které se v Nizozemsku zpracovávají na čokoládu, ovoce, řezané květiny a hliník.

Hlavním africkým dovozním partnerem pro nizozemský domácí trh je Nigérie, následovaná Jihoafrickou republikou, Pobřežím slonoviny, Ghanou a Kamerunem. Těchto pět zemí dohromady představovalo v loňském roce 61 % celkového dovozu zboží z Afriky.

Afrika má na nizozemském vývozu minerálních paliv podíl 37 %. V celém nizozemském exportním balíčku představují minerální paliva 9 %. Zboží dovážené africkými zeměmi z Nizozemska zahrnuje hlavně ropné produkty, jako je benzín a nafta, stroje, mléčné výrobky, léky a další chemické výrobky.
Hlavními africkými vývozními destinacemi jsou Nigérie a Jihoafrická republika, následované Egyptem, Togem a Marokem. Téměř 62 % nizozemského vývozu do Afriky směřuje do těchto pěti zemí.

Pro Česko je na africkém kontinentu klíčovým partnerem Jihoafrická republika, kam směřuje 40 % z celkového vývozu do afrických zemí.

Více zde.