Přejít k obsahu

Nejvíc zdražila doprava

Jiří Trexler

24. 03. 2022

  • Statistiky
  • Ekonomika
  • Ceny, inflace
  • Inflace, spotřebitelské ceny

Průměrná míra inflace v roce 2021 dosáhla 3,8 %, což je o 0,6 procentního bodu více než v roce 2020.

V 1. pololetí 2021 se meziroční míra inflace většinou pohybovala mezi dvěma a třemi procenty, přičemž k nejnižšímu růstu na úrovni 2,1% došlo v únoru. Ve 2. pololetí nastal postupný nárůst až k prosincové hodnotě 6,6%. K navyšování cen došlo ve většině oddílů spotřebního koše. Největší vliv měly v průběhu roku ceny v oddíle doprava a dále v oddíle bydlení a v oddíle alkoholické nápoje, tabák.

Průměrná míra inflace

Zdroj: ČSÚ
Položky s největším vlivem

V oddíle doprava došlo k růstu cen pohonných hmot a olejů o 14,6%. Ceny automobilů vzrostly o 7,3% a dopravních služeb o 2,4%. V oddíle bydlení se zvýšily ceny nájemného z bytu o 2,4%, vodného o 4,3%, stočného o 4,4% a tepla a teplé vody o 0,2%. Imputované nájemné (náklady vlastnického bydlení) se zvýšilo o 7,0 %. Ceny elektřiny byly nižší o 4,3 % a zemního plynu o 4,7 %.

Růst cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák nastal v důsledku zvýšení cen tabákových výrobků o 13,1 %, lihovin o 1,9 % a piva o 5,4 %. Ceny vína klesly o 0,4 %.

Rozklad meziroční změny indexu spotřebitelských cen v roce 2021 (procentní body)

Zdroj: ČSÚ

V  oddíle potraviny a  nealkoholické nápoje vzrostly ceny pekárenských výrobků a obilovin o 1,9 %, z toho ceny chleba o 1,6 %. Ceny sýrů a tvarohů byly vyšší o 1,7 %, polotučného trvanlivého mléka o 0,4 %, jogurtů o 0,9 %, másla o 6,7 %. Ceny cukru vzrostly o 4,3 %, nealkoholických nápojů o 1,0 %, z toho ceny kávy o 2,8 %. Ceny ovoce se snížily o 1,4 % a zeleniny o 0,2 %, z toho ceny brambor klesly o 11,1 %. Ceny masa byly nižší o 1,8 %, z toho ceny vepřového masa o 8,9 % a uzenin o 0,8 %. Ceny vajec klesly o 0,1 %.

V oddíle odívání a obuv se zvýšily ceny oděvů o 6,6 % a ceny obuvi o 7,1 %.

V oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti byly vyšší ceny nábytku a bytového zařízení o 6,2 %. Ceny spotřebního zboží pro domácnost se snížily o 0,7 %.

V oddíle rekreace a kultura vzrostly ceny dovolených s komplexními službami o 2,5 % a ceny rekreačních a kulturních služeb o 3,0 %.

Na zvýšení cen v oddíle stravování a ubytování měly vliv především stravovací služby, jejichž ceny byly vyšší o 4,8 %. Ceny ubytovacích služeb vzrostly o 0,9 %.

Oddíl ostatní zboží a služby zahrnuje různorodé položky, z nichž se zvýšily zejména ceny zboží a služeb pro osobní péči o 2,0 % a ceny pojištění o 3,0 %. Ceny finančních služeb vzrostly o 7,8 %.

Indexy spotřebitelských cen v Česku (stejné období předchozího roku = 100)

Zdroj: ČSÚ

Indexy spotřebitelských cen v oddíle doprava v Česku (stejné období předchozího roku = 100)

Zdroj: ČSÚ
Ceny u nás rostly rychleji než v EU

Vyšší meziroční růst v roce 2021 než v roce 2020 ovlivnily především ceny v oddíle doprava, v němž ceny pohonných hmot a olejů vzrostly o 14,6 %, zatímco v roce 2020 poklesly o 11,4 %. Ceny automobilů, motocyklů a jízdních kol se zvýšily o 7,5 %, přičemž v roce 2020 to bylo o 4,6 %. Ceny dopravních služeb byly v roce 2021 vyšší o 2,4 %, v roce 2020 zaznamenaly nárůst jen o 1,9 %. V oddíle odívání a obuv se loni zvýšily ceny oděvů o 6,6 % (v roce 2020 nárůst o 4,4 %) a obuvi o 7,1 % (v roce 2020 nárůst o 2,2 %).

Meziměsíční změny indexu spotřebitelských cen se pohybovaly v rozmezí +0,2 až +1,3 %. Nejvyšší přírůstek nastal v lednu ve výši 1,3 %, v červenci a v říjnu ceny rostly o 1,0 %, v srpnu o 0,7 %. K cenovému růstu o 0,2 % došlo v pěti případech, a sice v únoru, v březnu, v květnu, v září a v listopadu. Lednové zvýšení cen nastalo především vlivem cenového růstu v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje, tabák. Ceny zeleniny byly v lednu vyšší o 10,3 %, nealkoholických nápojů o 3,4 %, olejů a tuků o 4,1 %. Ceny lihovin vzrostly o 9,0 %, piva o 6,0 %, vína o 5,4 %. V červenci měl největší vliv na cenový růst oddíl rekreace a kultura, kde se ceny dovolených s komplexními službami zvýšily o 23,2 %, v září pak tyto ceny klesly o 21,3 %. K růstu cen v říjnu přispěly mimo jiné vyšší ceny pohonných hmot a olejů o 5,8 % a automobilů o 1,2 %.

V mezinárodním porovnání se ceny v Česku, v okolních zemích i v ostatních členských státech Evropské unie vyvíjely obdobným způsobem. Po většinu roku 2021 se hodnota harmonizovaného indexu za Česko pohybovala nad hodnotou tohoto ukazatele za celou Evropskou unii, pouze v srpnu a listopadu byla pod úrovní EU. Největší rozdíl byl zjištěn v dubnu ve výši 1,1 procentního bodu.

Harmonizované indexy spotřebitelských cen (%, stejné období předchozího roku = 100)

Zdroj: ČSÚ na základě dat Eurostatu

 

Článek si můžete přečíst také v časopise Statistika&My.

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty