Přejít k obsahu

Nejchudší regiony EU jsou v Bulharsku

Pavel Hortig

04. 06. 2020

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V roce 2017 činil průměrný roční příjem na obyvatele v Evropské unii 18 800 eur. Regionálně (NUTS 2) se pohyboval od 37 900 eur v Lucembursku po 2 500 eur v bulharském Severozapadenu. V procentuálním vyjádření to bylo 13 a 202 % průměru EU.

Dva z pěti nejbohatších regionů Unie, pokud jde o příjem na obyvatele, se po Lucembursku nacházely v Německu (Oberbayern a Stuttgart, 37 000 a 32 500 eur). Mezi další regiony, které se umístily v první pětce, patřily Hovedstaden v Dánsku (34 600 eur) a Stockholm ve Švédsku (33 400 eur).

Naopak mezi pěti nejchudšími oblastmi jsou vedle Severozapadenu také další bulharské regiony: Severoiztochen (3 100 eur), Yuzhen tsentralen a Severen tsentralen (shodně 3 300 eur) a Yugoiztochen (3 400 eur). Na pátém místě se umístil rumunský Nord-Est (3 400 eur).

Nad hranicí 26 000 eur měli v roce 2017 průměrný příjem obyvatelé 49 regionů z 11 zemí: Dánsko (všechny regiony), více než polovina regionů Německa (22 z 38) a Rakouska (5 z 9), zhruba polovina regionů Belgie (5 z 11), třetina regionů Nizozemska (4 z 12) a Irska (1 z 3), 2 regiony z Finska (z 5) a Švédska (z 8), 1 region ve Francii (z 27) a Itálii (z 21) a celé Lucembursko.

Na druhém konci stupnice mělo 50 oblastí průměrný příjem na obyvatele pod hranicí 9 000 eur. Jednalo se o regiony z 10 zemí: všechny regiony Bulharska, Maďarska (kromě Budapešti), Polska (kromě Varšavy), Rumunska (kromě Bukurešti) a Slovenska (kromě Bratislavy), přibližně polovina řeckých regionů, jeden region ve Francii, Chorvatsku, Litvě a celé Lotyšsko.

V Česku měli největší příjem na hlavu Pražané (13 900 eur) a nejnižší obyvatelé regionu Severozápad, sestávajícího z Ústeckého a Karlovarského kraje (9 000 eur).

Více zde.

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty