Přejít k obsahu

Na volby jsme připraveni

Soňa Krpálková

22. 09. 2022

  • Statistiky
  • Společnost
  • Volby
  • Volby do zastupitelstev obcí

I výsledky na zpracování nejnáročnějších voleb budou přesné a seriózní.

Podzimní volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu se nezadržitelně blíží, a spolu s tím vrcholí i všechny přípravy na ně. Pro Český statistický úřad, který má zpracování volebních výsledků na základě legislativy ve své gesci, to konkrétně znamená, že finišujeme v přípravě testování systémů pro zpracování a pro prezentaci výsledků na webu volby.cz, probíhají školení zaměstnanců a naši odborníci se podílejí na školení okrskových volebních komisí.

Volební statistika

Blížící se komunální volby jsou skutečnou výzvou, neboť v porovnání s jinými druhy voleb jsou náročnější metodicky, zpracováním i kvůli vysokému počtu kandidátů, z nichž voliči vybírají. V letošním roce kandiduje do zastupitelstev obcí více než 195 tisíc osob, což je přibližně o 21 tisíc méně než v předchozích řádných volbách v roce 2018. Podíl žen a mužů se oproti jiným rokům výrazně nezměnil, ženy představují 33,86 % z celkového počtu kandidujících. Průměrný věk kandidátů je 47,64 let a dvěma nejstarším kandidátům je 96 let. Hlasovat se bude ve více než 6 tisících obcí i měst a pro volby je připraveno 14 733 stálých volebních okrsků. V nejméně 11 obcích se volby v řádném termínu neuskuteční, a to proto, že zde nebyla podána kandidátní listina nebo je počet kandidátů nedostatečný. Počet takových obcí se však ještě může zvýšit, pokud další kandidáti odstoupí a jejich počet klesne pod povolený limit. Pro volby do Senátu Parlamentu České republiky bylo zaregistrováno celkem 179 kandidátů – 136 mužů a 43 žen. Volit se bude ve 4 910 volebních okrscích.

Činnost ČSÚ ve volbách

Zdroj: ČSÚ

Průběh voleb

Samotné hlasování začíná v pátek 23. září ve 14 hodin, končí ve 22 hodin a pokračuje v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin. První kolo senátních voleb se uskuteční zároveň s volbami do zastupitelstev obcí a druhé kolo se bude konat o týden později. Zajímavostí je, že v obvodu 46 Ústí nad Orlicí bude s největší pravděpodobností zvolen senátor již v prvním kole. Jsou zde totiž zaregistrovaní jen 2 kandidáti. Bezprostředně po skončení hlasování začínají volební komise počítat hlasy pro jednotlivé kandidáty do zastupitelstev, případně pro kandidáty do Senátu. Sečtené výsledky pak odevzdají na příslušném přebíracím místě pracovníkům ČSÚ. Ti provedou formální kontrolu a nahrají data do systému pro zpracování volebních výsledků, odkud jsou údaje následně přeneseny také na prezentační web volby.cz.

Způsob přepočtu hlasů voličů na mandáty, tedy mechanismus určující, kteří kandidáti zasednou v nových zastupitelstvech, je dán zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nastavení počítačových systémů odpovídá platné legislativě a způsob přepočtu je testován a ověřen zkouškami zpracování.

Programy obsahují kontrolní mechanismy upozorňující na potenciálně chybné údaje, ovšem za správné zjištění a zapsání údajů ručí vždy okrskové volební komise, které mají při zpracování volebních výsledků klíčovou úlohu. Odpovídají za průběh hlasování v daném okrsku, ověřují, zda je občan oprávněn ve volebním okrsku hlasovat, dbají na dodržení způsobu hlasování a ručí i za to, že s odevzdanými hlasy není manipulováno. Práci volebních komisí kontrolují krajské úřady a volební místnost může navštívit i zástupce Ministerstva vnitra.

ČSÚ spolu s pověřenými obecními úřady, kraji a Ministerstvem vnitra připravuje pro členy volebních komisí školení tak, aby dokázali správně zjistit výsledky hlasování a zaznamenat je do příslušných formulářů. Součástí školení jsou písemné metodické materiály a rovněž instruktážní videopořady. Pečlivost členů volebních komisí a dodržení předepsaných postupů jsou pro správný průběh voleb zásadní. I letos apelujeme na komise, aby nespěchaly a věnovaly sčítání hlasů patřičnou pozornost. Zpracování volebních výsledků není závod a pro voliče i kandidáty je podstatná jejich přesnost a serióznost.

Podle zákona je okrsková volební komise povinna předat Českému statistickému úřadu zápis o průběhu hlasování nejpozději do 24 hodin od ukončení hlasování. Český statistický úřad po obdržení všech dat zpracuje zápis o výsledku voleb a předá ho Státní volební komisi, ta následně vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb ve Sbírce zákonů. Vedle toho ČSÚ zveřejňuje průběžné výsledky hlasování do úrovně volebních okrsků na webových stránkách volby.cz. Zde si členové okrskových volebních komisí mohou okamžitě zkontrolovat, že publikovaná data se shodují s těmi, která byla ČSÚ předána.

Bezpečnost především

I letošní komunální volby jsou částečně ovlivněny pandemií covidu-19. Český statistický úřad musel během přípravy počítat s možností mimořádných protiepidemických opatření, kdy by např. lidé v izolaci mohli hlasovat z auta. Rovněž na takové situace musí být systém zpracování výsledků voleb připraven a důkladně otestován. Velkým tématem je pochopitelně také kybernetická bezpečnost. Naše systémy jsou proto podrobovány zátěžovým a bezpečnostním testům a stejně jako v uplynulých letech i tentokrát jsme při přípravě na zpracování výsledků voleb spolupracovali s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost a s dalšími odbornými partnery.

Článek si můžete přečíst také  zářijovém čísle časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Volby