Přejít k obsahu

Na internetu hledáme převážně informace

Pavel Černý

26. 04. 2022

  • Statistiky
  • Společnost
  • Kultura, média, sport
  • Média, kina, knihovny

Více než polovina respondentů ale také uvedla, že využívají sociální sítě nebo přes internet nakupují a prodávají zboží.

Podle národního výzkumu užívání návykových látek mělo v roce 2020 u nás přístup k internetu 89,7% osob ve věku 15 a více let. Až do věku 54 let má přístup k internetu naprostá většina populace, od 55 let se pomalu zvyšuje podíl lidí bez přístupu k internetu a výrazný skok nastává ve věkové skupině 65 a více let.

Muži jsou na internetu častěji

V běžný pracovní den tráví respondenti na internetu v průměru 135 minut (144 minut muži a 126 minut ženy), o víkendu 161 minut (175 minut muži a 145 minut ženy). Nejčastější uváděnou aktivitou je čtení a vyhledávání informací, kterému se věnovalo 71,4% respondentů. Pro komunikaci na sociálních sítích využívalo internet 60,3 % respondentů, prohlížením, nákupem a prodejem zboží se zabývalo 51,8% a digitální hry hrálo 23,4% osob. Muži významně častěji trávili čas hraním digitálních her, na online seznamkách a na pornografických stránkách, ženy byly o něco častěji přítomny na sociálních sítích. Ve všech dotazovaných činnostech na internetu s výjimkou nákupu a prodeje zboží byli nejaktivnější respondenti ve věkové skupině 15–24 let, online obchodování se nejčastěji věnovali respondenti ve věku 25–34 let. Celkem 12,6% dotázaných starších 15 let uvedlo, že mimo práci nebo studium netráví čas na internetu.

Aktivity na internetu (%)

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Hraním digitálních her tráví respondenti v průměru 80 minut v běžný pracovní den a 113 minut o víkendu, na sociálních sítích tráví 74 minut v běžný pracovní den a 96 minut o víkendu. Muži tráví o víkendu o 40 minut více času hraním her a o 21 minut více na sociálních sítích než v běžný pracovní den, ženy tráví o víkendu o 21 minut více času hraním her a o 22 minut více na sociálních sítích. Významný rozdíl v množství času stráveného na internetu mezi běžným pracovním dnem a víkendem uváděli respondenti ve věku 15–24 let, kteří o víkendu trávili hraním her o 55 minut a na sociálních sítích o 31 minut více než v pracovní den.

I víc než čtyři hodiny denně

Čtyři nebo více hodin denně věnovalo ve svém volném čase internetu 10,7% respondentů, o víkendu pak 14,2%. Na sociálních sítích trávili 4 a více hodin denně v běžný pracovní den 2,4% dotázaných a o víkendu 4,2%, hraním her 0,7% respondentů v běžný den a 2,7% o víkendu. Ve věkové skupině 15–24 let se o víkendu vyšší podíl respondentů zabýval intenzivním hraním digitálních her než aktivitami na sociálních sítích.

V šetření nebylo dotazováno sledování filmů, seriálů, divadelních a hudebních představení na internetu ani online poslouchání hudby, protože tyto aktivity by vzhledem k jejich významnému rozšíření v populaci zásadně zkreslovaly množství času tráveného na internetu. Online hraní hazardních her a sázení se věnovala jiná část výzkumu, jejímž výsledkům se věnujeme v článku Není hra jako hra.

Článek si můžete přečíst v dubnovém čísle časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Kultura , Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností