Přejít k obsahu

Na environmentálních daních se vybralo přes 300 miliard eur

Pavel Hortig

02. 06. 2020

  • Statistiky
  • Společnost
  • Životní prostředí
  • Výdaje na ochranu životního prostředí
  • Environmentální účty

V roce 2018 dosáhly vládní příjmy z environmentálních daní v celé Evropské unii výše 324,6 miliardy eur. Ve srovnání s předchozím rokem se nominálně zvýšily o 3 %, oproti roku 2002 pak dokonce o 49 %.

Největší podíl (77,7 %) na unijních daňových příjmech z oblasti životního prostředí měly v roce 2018 daně z energií, menší část pak tvořily daně z dopravy (19,1 %) a daně ze znečištění (3,3 %).

Příspěvek environmentálních daní na celkových vládních příjmech z daní a sociálních příspěvků se v jednotlivých členských státech EU výrazně lišil. Nejvyšší podíly byly v roce 2018 zaznamenány v Lotyšsku (10,9 %), Bulharsku (9,8 %), Řecku (9,5 %), Slovinsku (9,4 %) a Chorvatsku (9,3 %). Naopak nejmenší byly v Lucembursku (4,4 %), Německu (4,5 %) a Švédsku (4,8 %).

V Česku tvořily environmentální daně 6 procent všech vládních daňových příjmů.

Více zde.

Více se dočtete zde: Životní prostředí