Přejít k obsahu

Mladí Nizozemci se cítí zdraví

Eva Henzlerová

22. 07. 2021

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Naprostá většina mladých Nizozemců ve věku od 4 do 24 let vnímala své zdraví jako dobré nebo velmi dobré. Vyplývá to z průzkumu mezi 4,2 tis. mladých obyvatel, který v letech 2019 a 2020 realizoval nizozemský statistický úřad ve spolupráci s Národním ústavem pro veřejné zdraví a životní prostředí.

V období let 2019–2020 hodnotilo 92 % respondentů ve věku od 4 do 24 let své vlastní zdraví jako dobré nebo velmi dobré. Ve srovnání s předchozími roky je tento podíl prakticky stejný. V této skupině jsou však podle věku pozorovány určité rozdíly.

Pokud jde o děti do 12 let, na otázku týkající se jejich celkového zdravotního stavu odpovídal jeden z rodičů nebo pečovatelů, kteří v 97 % uvedli, že zdraví jejich dětí nebo dětí jim svěřených je dobré či velmi dobré. V kategorii 12 až 17 let takto hodnotilo své zdraví 91 % mladistvých. U mladých dospělých (18 až 24 let) vnímalo své zdraví jako (velmi) dobré 88 % respondentů.

V posledním šetření měla téměř pětina (18 %) 4–24letých nadváhu. To je o něco více než v předchozích průzkumech. V letech 2015–2016 a 2017–2018 to bylo 16 %. U skupiny mladých dospělých je výskyt nadváhy nejvyšší (25 %).

U dětí do 12 let není významný rozdíl ve vnímání zdraví mezi těmi, kteří mají nadváhu, a těmi, jejichž hmotnost je v normě. Mladí lidé s nadváhou ve věku 12 let a starší hodnotí své zdraví v průměru jako horší než jejich vrstevníci bez nadváhy. Mezi mladými ve věku 12 až 17 let vnímá své zdraví jako dobré 93 % osob bez nadváhy, ale jen 83 % s nadváhou. Také mezi mladými dospělými mají lidé bez nadváhy větší pravděpodobnost, že budou hodnotit své vlastní zdraví jako (velmi) dobré (90 %), než ti, kteří mají nadváhu (84 %).

Ačkoliv se výběrová šetření o zdravotním stavu obyvatel v České republice provádí již od roku 1993, podobná data pro srovnání s Nizozemskem k dispozici nejsou. Na přelomu let 2019 a 2020 se konalo výběrové šetření o zdraví EHIS 2019, do nějž byly zapojeny domácnosti účastnící se Výběrového šetření pracovních sil – v každé byli o spolupráci na EHIS 2019 požádání jeden či dva vylosovaní respondenti starší 15 let. Podle výsledků z doplňkového šetření k Výběrovému šetření pracovních sil z roku 2017, které se však netýkalo dětské složky populace, ohrožuje obezita 18,5 % Čechů, z toho téměř 20 % mužů a 18 % žen, mírnou nadváhou trpí 47 % mužů a 33 % žen. Průměrná hodnota BMI (indexu tělesné hmotnosti) obyvatel České republiky dosáhla 25,2, což je těsně nad horní hranicí normální zdravé váhy.

Více zde a zde.