Přejít k obsahu

I mezi Maory jsou jedinci, kteří se narodili v cizině

Eva Henzlerová

23. 06. 2020

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Výsledky sčítání lidu z roku 2018 na Novém Zélandu ukazují zvyšující se etnickou různorodost tamější populace. Již více než čtvrtina obyvatel se narodila v cizině, a to včetně Maorů.

Začátkem dubna zveřejnil novozélandský statistický úřad další část výsledků sčítání lidu, které se konalo v roce 2018. Dvacet tři nových tabulek se věnuje tématům etnicity a kulturní identity. Ze srovnání výsledků posledních tří sčítání obyvatel z let 2006, 2013 a 2018 je zřejmé, že v novozélandské populaci roste zastoupení osob, které pochází z ciziny. V roce 2006 se 22,9 % obyvatel Nového Zélandu narodilo v jiné zemi, o sedm let později tento podíl již překonal čtvrtinu (25,2 %) a podle posledního sčítání uvedlo 27,4 % sečtených osob rodiště mimo Nový Zéland.

Z věkové struktury naturalizovaných Novozélanďanů a z doby, kdy do ostrovního státu přicházeli, je zřejmé, že zdrojové země migrantů se měnily. Od 50. do 70. let minulého století převažovali migranti z tichomořských ostrovů, od počátků 80. let 20. století začali více přijíždět osoby narozené v jihovýchodní Asii a v novém tisíciletí zesílil i proud přistěhovalců z evropských zemí.

Region Auckland je domovem jedné třetiny (33,4 %) z celkové populace Nového Zélandu, z těch, kteří se narodili v zámoří, zde žije více než polovina (50,7 %).

Z celkového počtu 4,7 milionu sečtených osob uvedlo 775 tisíc maorský původ, přičemž 98 % z nich se na Novém Zélandu narodilo. Ačkoliv se jedná o nízké počty, i mezi maorským etnikem roste podíl těch, kteří se narodili v zámoří. Mezi nimi byli nejčastěji (68,1 %) ti, jejichž rodištěm byla Austrálie, desetina (11,8 %) z narozených mimo ostrovy se narodila ve Velké Británii. Více než polovina (54,5 %) lidí maorského etnika se identifikovala alespoň s jednou další etnickou příslušností. Mezi dětmi ve věku 0 až 4 roky to byly dokonce více než dvě třetiny (69,8 %).

Více zde.

Více se dočtete zde: Obyvatelstvo