Přejít k obsahu

Míra zaměstnanosti v EU vzrostla

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Ve 3. čtvrtletí 2021 se míra zaměstnanosti dostala nad úroveň, které dosahovala před začátkem pandemie v roce 2019.

Ekonomický pokles související s pandemií navzdory vládním stabilizačním programům zahýbal i trhem práce. Reakce na náhlý příchod pandemie byla v Evropské unii spojena s poklesem sezonně očištěné míry zaměstnanosti (podíl pracujících na celkové populaci) osob mezi 15–64 lety na 66,8 % ve 2. čtvrtletí 2020. Ukazatel do značné míry kopíroval epidemickou situaci. Hned v dalším čtvrtletí tak vzrostl, ale zimní vlna nákaz a restrikcí po celé EU jej opět srazila. Pokles míry zaměstnanosti v EU byl v průměru podobně silný u mužů i u žen, v Česku ale ženy na pracovním trhu zasáhla krize silněji. Výrazný byl dopad na skupinu osob mezi 15–24 lety. Ve 3. čtvrtletí 2021 míra zaměstnanosti v Evropské unii dosáhla 68,8 %. Ukazatel se tak po období pandemického poklesu dostal nad úroveň roku 2019, kdy byl trh práce v Unii v poměrně dobré kondici. Tehdy zaměstnanost rostla, míra nezaměstnanosti naopak dosahovala nejnižších hodnot za posledních deset let a zlepšovala se i situace ohledně výrazné nezaměstnanosti mladých. Míra zaměstnanosti ve 4. čtvrtletí 2019 tak dosahovala 68,7 %.

Nejvyšší míru zaměstnanosti ve 3. čtvrtletí 2021 vykazovalo Nizozemsko (81,3 %), které má dlouhodobě nejvyšší míru zaměstnanosti v EU, mimo jiné i díky velkému rozšíření částečných úvazků. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–24 let zde ve 3. čtvrtletí dosáhla 73,5 %. Další v pořadí míry zaměstnanosti byly Německo (76,3 %), Dánsko a Švédsko (u obou shodně 75,8 %). Nejnižší míru zaměstnanosti měly Řecko (58,1 %), Itálie (58,6 %) a Rumunsko (61,5 %). Bližší pohled na strukturu zaměstnanosti ukazuje, že míra zaměstnanosti v EU u žen, která ve 3. čtvrtletí 2021 dosáhla hodnoty 63,8 %, mírně překonala úroveň roku 2019. U mužů se zaměstnanost vrátila na předkrizovou úroveň 73,7 %. Naproti tomu u osob ve věku 15–24 let míra zaměstnanosti 33,3 % ještě mírně zaostávala za hodnotou z roku 2019.

  1. Ve většině zemí EU byla míra zaměstnanosti ve 3. čtvrtletí 2021 vyšší než ve stejném období roku 2019. Nejvíce narostla v Nizozemsku (+3,0 p. b.), v Lucembursku (+2,5 p. b.) a v Polsku (+2,3 p. b.). V 11 zemích ukazatel zaostával, nejvíce v Rumunsku (–4,3 p. b.), Lotyšsku (–2,1 p. b.) a Estonsku (–1,7 p. b.), ale pokles byl zaznamenán i v Česku, Německu nebo Rakousku.

Míra zaměstnanosti osob ve věku 15 až 64 let v zemích EU (3. čtvrtletí 2021, %, sezónně očištěno)

Zdroj: Eurostat

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty