Přejít k obsahu

Matriky vloni vydaly o 9 tis. oddacích listů méně

redakce

18. 11. 2021

  • Statistiky
  • Události
  • Česko
  • Lidé
  • Obyvatelstvo
  • Sňatky, rozvody

Ministerstvo vnitra ČR vydalo pravidelnou výroční zprávu, která obsahuje statistická data o výkonu veřejné správy. Z dokumentu, který mapuje loňský rok, je zřejmé, že pandemie covidu-19 činnost veřejné správy výrazně zasáhla.

Počet uzavřených manželství v roce 2020 meziročně poklesl zhruba o 9 tis. na 45,4 tis., neboť protiepidemická opatření vstup do manželství chvílemi znemožňovala či přinejmenším značně komplikovala. Narozených dětí bylo o 2 tis. méně (110,2 tis.) než v roce 2019, ale nárůst počtu úmrtí o téměř 17 tis. (129,3 tis.) zapříčinil, že oproti roku 2019 vykonaly matriční úřady celkově více tzv. prvozápisů.

Počet vydaných cestovních pasů meziročně poklesl o 56 % (275 tis. vydaných cestovních pasů). Naopak agendy občanských průkazů ani řidičských průkazů větší dopady nezaznamenaly (951 tis. vydaných občanských průkazů a 862 tis. řidičských průkazů). V případě řidičských průkazů šlo o meziroční nárůst o 163 tis. kusů, a to i přesto, že v říjnu 2020 došlo k prodloužení platnosti řidičských průkazů až do března 2021 a následně o dalších deset měsíců.

Pandemie postihla také stavební agendu. Meziročně došlo k poklesu stavební produkce a tím i k poklesu vydaných stavebních a územních povolení (cca o 12 %).

Poněkud překvapující může být, že pandemie nezabránila růstu počtu podnikatelů a vydaných živnostenských oprávnění, kterých bylo vloni vydáno téměř 90 tis. Jejich celkový počet se tak navýšil na 3,9 mil., což je po roce 2007 historicky druhý nejvyšší počet. Na 1 000 obyvatel ĆR tak připadalo 366 živnostenských oprávnění.

Více zde a zde .