Přejít k obsahu

Maloobchod jako na houpačce

Jana Gotvaldová

25. 05. 2022

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Obchod
  • Krátkodobé statistiky obchodu

Maloobchodní prodej v letech 2020 a 2021 ovlivnily přicházející a odcházející vlny pandemie covidu-19.

Plynule rostoucí trend sezonně očištěných maloobchodních tržeb z předchozích let byl přerušen několika vlnami pandemie covidu-19, kdy vláda omezovala maloobchodní prodej. První vlna s nejpřísnějšími omezeními trvala od poloviny března do poloviny května 2020, druhá vlna omezení zasáhla maloobchod v říjnu a listopadu 2020. Po prosincovém rozvolnění následovala třetí vlna omezení v lednu až dubnu 2021.

V roce 2020 se vlivem dopadu vládních opatření snížily neočištěné tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) reálně meziročně o 0,7 %, v roce 2021 meziročně vzrostly o 4,3 %. V prvních dvou měsících roku 2020 maloobchodní tržby rostly zejména v únoru, protože byl přestupný rok a únor měl o jeden kalendářní den více. V tomto měsíci se také lidé snažili předzásobit kvůli očekávaným opatřením v první vlně epidemie. S tím souvisel pokles tržeb v březnu až květnu. Po rozvolnění opatření se tržby v červnu až září s výjimkou srpna zvyšovaly. Pokles tržeb v říjnu a v listopadu 2020 souvisel s opatřeními přijatými kvůli druhé, podzimní vlně epidemie. Na krátko uvolněná omezení prodeje pak podpořila růst tržeb v prosinci, ale v lednu a v únoru 2021 pak vlivem třetí vlny vládních omezení tržby v meziročním porovnání opět klesly. Měsíce březen a duben 2021 byly také ještě zasaženy třetí vlnou pandemie, ovšem již s menšími omezeními pro prodej než v roce 2020, takže od března už tržby meziročně rostly. Od května pak došlo k úplnému rozvolnění omezujících opatření.

Růst maloobchodních tržeb v roce 2021 byl ovlivněn především vyšším prodejem nepotravinářského zboží, výrazně se zvýšily i tržby za prodej pohonných hmot. Naopak prodejny s potravinami utržily méně než v předchozím roce.

Tržby za potraviny klesaly

Tržby za potraviny loni celkově poklesly o 0,5 %, v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se po sedmi letech růstu meziročně snížily o 0,6 %, ve specializovaných prodejnách potravin meziročně vzrostly o 0,7 %, a to především díky vývoji v listopadu a v prosinci. Předtím docházelo ve specializovaných prodejnách potravin od roku 2018 k poklesu tržeb, který v roce 2020 dosáhl 12,2 %. Mezi nejvíce zasažené patřily podniky prodávající tabákové výrobky a alkoholické nápoje v příhraničních oblastech, na něž významně dopadla omezení cestovního ruchu.

Prodej pohonných hmot ovlivnila nižší mobilita

Tržby za prodej pohonných hmot v roce 2020 klesly reálně meziročně o 8,7 %, což byl největší pokles zaznamenaný od počátku šetření v roce 2001. Souviselo to s nižší mobilitou obyvatelstva v době vládních opatření. V roce 2021 tržby meziročně vzrostly o 3,7 %, avšak zaostávaly za úrovní v době před pandemií. Tendenci k návratu tržeb na předcovidové hodnoty nesignalizoval ani vývoj v posledních měsících roku 2021.

Vývoj tržeb hlavních sortimentních skupin (průměr 2015 = 100, sezónně očištěno, stálé ceny)

Zdroj: ČSÚ
V nepotravinářském zboží poklesy i růsty

Vládní opatření silně ovlivnila prodej nepotravinářského zboží (bez pohonných hmot). V roce 2020 se tržby reálně meziročně zvýšily o 0,7 %, což byl nejnižší růst v posledních jedenácti letech. V roce 2021 pak vzrostly o 8,1 %. Dopad opatření na jednotlivé sortimenty nepotravinářského zboží byl ovšem rozdílný.

Prodejnám farmaceutického a zdravotnického zboží, které nebyly omezeny nebo uzavřeny, vzrostly tržby v obou letech o 3,4 % a o 3,8 %. Tyto prodejny zaznamenaly výrazný nárůst tržeb v únoru a v březnu 2020, kdy zákazníci v panice nakupovali léčiva. Následoval pokles v dubnu a květnu, kdy již došlo ke zklidnění situace, a zákazníci navíc byli léky předzásobeni. Výrazný růst tržeb v listopadu 2021 byl částečně způsoben nízkou srovnávací základnou.

Omezený nebyl ani prodej kosmetického a toaletního zboží, přesto v první vlně pandemie došlo u specializovaných prodejen s tímto sortimentem ke snížení tržeb. Zákazníci toto zboží častěji nakupovali v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin. Pandemie covidu se projevila v poklesu prodeje počítačového a komunikačního zařízení v březnu a v dubnu 2020, z hlediska celoročních výsledků však tržby v obou hodnocených letech vzrostly o 3,2 % a o 6,9 %.

Všechny tři vlny pandemie se odrazily v krátkodobých poklesech tržeb prodejen s potřebami pro domácnost, které nabízejí například železářské zboží, stavebniny, nábytek, bytový textil, koberce, kuchyňské potřeby a také zahradní techniku. Celoroční tržby však v tomto odvětví vrostly v obou letech.

Oděvy a obuv utrpěli nejvíce

Pandemií nejpostiženější byl prodej oděvů a obuvi, tržby jejich prodejců se v roce 2020 propadly o více než 30 %. Vůbec nějaké tržby získaly podniky v tomto oboru jen díky tomu, že prodávaly zboží prostřednictvím e-shopů, které zavedly jako doplňkový prodejní kanál. Za celý rok 2021 tržby vzrostly o 4,2 % a nedosáhly tak ani tří čtvrtin tržeb z roku 2019. Jedním z důvodů by mohla být i skutečnost, že část zákazníků si v průběhu pandemie oblíbila nákup tohoto sortimentu prostřednictvím specializovaných internetových obchodů. K nerovnoměrnému vývoji docházelo v maloobchodě s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci. V tomto sortimentu byl v měsících s uzavřenými prodejnami zaznamenán výrazný pokles, po němž následoval vysoký růst. Zvýšení tržeb bylo způsobeno tím, že zákazníci trávili častěji dovolenou v tuzemsku a nakupovali zboží pro trávení volného času – velký zájem byl např. o kola a elektrokola. Za celý rok 2020 tržby v tomto sortimentu přesto poklesly o 10,0 %. V roce 2021 vzrostly o 3,6 %, avšak v porovnání s rokem 2019 byly stále téměř o 7 % nižší.

Vítězem je prodej přes internet

Ke zvýšení tržeb nepotravinářského zboží nejvíce přispěl prodej zboží přes internet a zásilkovou službu, který vzrostl v roce 2020 o 27,6 % a loni o 15,9 %. Celoroční tržby internetových obchodů rostou nepřetržitě od roku 2001, přičemž meziroční růst zaznamenaný v roce 2020 byl nejvyšší za posledních osm let. Uzavření kamenných obchodů v době opatření proti šíření koronaviru vedlo k vyššímu využívání internetu jako prodejního kanálu. V dubnu 2020, kdy byla zavedena nejpřísnější omezení prodeje v kamenných prodejnách, vzrostl internetový prodej meziročně na 1,5násobek. Přes internet se naučili nakupovat i zákazníci, kteří by za normálních okolností upřednostnili nákup v kamenné prodejně, a tento způsob se začal ve větší míře využívat rovněž pro nákupy v sortimentu potravin a běžného drogistického zboží.

Článek si můžete přečíst v květnovém čísle časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Obchod, pohostinství, ubytování , Služby