Přejít k obsahu

Krátce ze světa

Eva Henzlerová

26. 11. 2021

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Zdravotně postižení na Novém Zélandu se bojí o místo

Ve 2. čtvrtletí 2021 bylo na Novém Zélandu ve věku 15–64 let zaměstnáno pouze 43 % osob se zdravotním postižením. U osob bez zdravotního postižení to ve stejné věkové skupině bylo 79 %.

Medián týdenního příjmu pro zdravotně postižené byl 962 dolarů, přitom u osob bez zdravotního postižení byla týdenní mediánová mzda 1 106 dolarů. Zhruba jedna z deseti zaměstnaných zdravotně postižených osob ve věku 15–64 let se obávala, že v příštích 12 měsících přijde o práci nebo z finančních důvodů bude muset skončit s podnikáním. To byl více než dvojnásobný podíl ve srovnání se skupinou osob bez zdravotního postižení ve stejné věkové kategorii, kde obavě ze ztráty zaměstnání či vidině finančních potíží vedoucích ke konci podnikání čelila jen 4 %.

Více zde.

Zajdeme do restaurace? V Kanadě nic výjimečného

Konzumace jídla připraveného mimo domov, ať už přímo v restauraci, nebo při objednávání jídla s sebou, je běžnou součástí stravovacích návyků Kanaďanů. Průměrná kanadská domácnost utratila v roce 2019 více než jednu čtvrtinu (27 %) svého rozpočtu na potraviny za jídla a svačiny zakoupené v restauracích.

Více než polovina (54 %) Kanaďanů uvedla, že konzumují jídlo mimo domov alespoň jednou týdně. V Kanadě bylo v uvedeném roce téměř 97 tisíc restaurací, které denně zaznamenaly v průměru 22 milionů návštěv. Dopady pandemie covidu-19 na sektor restaurací a rychlého občerstvení kanadští statistici teprve vyhodnocují.

Více zde.

V době pandemie poklesl ve Slovinsku dovoz domáci obuvi

V roce 2020 Slovinsko dovezlo zboží v hodnotě 32 mld. eur, z toho 4 mil. eur připadaly na pantofle. To představovalo 1,4 milionu párů bot, které se hodí jako domácí obuv. Většina z nich byla dovezena z Itálie, Číny a Německa, ale také z méně obvyklých zemí, jako jsou Pákistán, Vietnam a Brazílie.

Přestože rok 2020 trávili Slovinci s ohledem na různá omezení v souvislosti s pandemií covidu-19 doma, byl počet dovezených pantoflí v roce 2020 nejnižší od roku 2014.

Více zde.