Přejít k obsahu

Každý pátý obyvatel EU je starší 65 let

redakce

14. 05. 2021

  • Statistiky
  • Tipy
  • Infografiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V roce 2020 bylo 20,6 % populace EU v zemích Evropské unie starší 65 let. To bylo o 3 procentní body více než před deseti lety.

Ze všech členských států EU byl nejvyšší podíl starších osob na celkové populaci zaznamenán v Itálii (23,2 %), následovaly Řecko a Finsko (shodně 22,3 %), dále pak Portugalsko (22,1 %), Německo (21,8 %) a Bulharsko (21,6 %). Nejnižší podíl seniorů evidovali statistici v Irsku (14,4 %) a v Lucembursku (14,5 %).

Na regionální úrovni byl nejvyšší podíl starších lidí zjištěn v Saské Kamenici v Německu (29,3 %), dále pak v italské Ligurii (28,7 %) a v řeckém Epiru (27,3 %). Nejnižší podíly byly zaznamenány ve dvou zámořských regionech Francie: Mayotte (2,7 %) a Francouzské Guyaně (6,1 %). Dále pak ve španělské autonomní oblasti Melilla (11,1 %).

V roce 2010 nejmenší podíl 65letých a starších evidovalo Irsko (11,5 %), následované Slovenskem (12,6 %) a Kyprem (12,7 %). Na druhém konci žebříčku se nacházely Řecko (19,3 %), Itálie, kde podíl seniorní složky populace překročil 20% hranici (20,5 %), a v Německo, které mělo podíl seniorů ještě o dvě desetiny procenta vyšší (20,7 %).

Více zde.