Přejít k obsahu

Každá třetí firma v Česku má cizojazyčný web

redakce

18. 01. 2024

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Digitální společnost - používání ICT
  • ICT v podnicích

Stále více firem v Česku využívá moderní informační a komunikační technologie. Ve většině ukazatelů však zaostáváme za ostatními členskými státy Evropské unie. V některých oblastech, zejména v e-commerce, byly tuzemské podniky v rámci EU27 nadprůměrné.  

Podíl zaměstnanců, kteří v práci používají internet, rok od roku narůstá a za posledních deset let se zvýšil téměř o polovinu. Přesto měly v roce 2023 tuzemské podniky, ve srovnání s většinou zemí EU27, pátý nejnižší podíl zaměstnanců (54 %) s přístupem na internet k pracovním účelům. V EU27 to bylo průměrně 61 % zaměstnanců, nejvíce ve Finsku (85 %) a ve Švédsku (87 %). Příčinou tohoto rozdílu je odlišná velikostní a odvětvová skladba podniků v Česku s výraznou převahou malých firem do 50 zaměstnanců a průmyslových výrobců.

Profil na alespoň jednom typu sociálních médií mělo v roce 2023 v Česku 53 % podniků s 10
a více zaměstnanci. I když se jejich podíl od roku 2013 více než ztrojnásobil, stále výrazně zaostáváme za většinou zemí evropské sedmadvacítky, kde sociální média používalo v průměru 61 % podniků. Nejčastěji to byly firmy na Maltě (87 %) a v severských státech (přes 80 %).

Více než polovina tuzemských podniků měla v roce 2023 zároveň profil na sociálních médiích
i vlastní webové stránky. Velkých firem, splňujících toto kritérium, bylo dokonce více než 84 %, středně velkých 63 %. Třetina tuzemských podniků disponovala v roce 2023 weby v cizojazyčné verzi, 14 % alespoň ve dvou cizích jazycích. Z cizojazyčných verzí výrazně převažovala angličtina (29 % podniků), s velkým odstupem následovala němčina (12 % podniků).

Stroje, programy a systémy umělé inteligence používalo v roce 2023 v Česku pouze 6 % podniků s více než 10 zaměstnanci, a tuzemské firmy se tak nacházely pod průměrem zemí EU27, který činil 8 %. Umělou inteligenci využívaly v EU27 nejčastěji podniky v Dánsku a Finsku (shodně 15 %), nejméně v Rumunsku (2 %). Technologie AI si napříč evropskými státy osvojily především velké podniky s více než 250 zaměstnanci, v Česku je používalo 28 % velkých firem. V průměru EU27 se jednalo o 30 % velkých podniků, přičemž ve Slovinsku
a Finsku to bylo dokonce 53 %.

Během roku 2022 uskutečnila elektronický prodej čtvrtina podniků v Česku. V rámci EU27 elektronicky prodávala ve stejném roce průměrně pětina podniků, nejčastěji firmy v Dánsku a ve Švédsku (více než 35 %). Obrat z elektronického obchodování v Česku představoval v roce 2022 přes 31 % veškerých podnikových příjmů a byl nejvyšší ze všech zemí Evropské unie. Tržby podniků z elektronických prodejů dosáhly v průměru EU27 ve stejném roce úrovně 18 % jejich celkových tržeb.

Podrobné informace, včetně mezinárodního srovnání se zeměmi evropské sedmadvacítky, přináší nová publikace Využívání ICT v podnikatelském sektoru – 2023, dostupná na webu ČSÚ.