Přejít k obsahu

K internetu jsou připojeni skoro všichni

Lenka Weichetová

19. 01. 2023

  • Statistiky
  • Věda, inovace, digitalizace
  • Digitální společnost - používání ICT
  • ICT v domácnostech a uživatelé ICT

Informační technologie používají české domácnosti stále intenzivněji. Existují ale významné rozdíly mezi kategoriemi domácností.

Dříve české domácnosti používaly pouze internet a počítač, dnes jsou již k internetu připojeny telefony i televize a na vzestupu je také využívání dalšího chytrého vybavení, jako jsou domácí spotřebiče, bezpečnostní zařízení nebo dětské hračky.

Děti táhnou vybavenost vzhůru

Ve druhém čtvrtletí roku 2022 bylo k internetu připojeno 85 % českých domácností. Zatímco z rodin s dětmi a mladých rodin bez dětí byly připojeny již téměř všechny (99,7 %), mezi domácnostmi důchodců měla přístup k internetu jen každá druhá. Absence internetu v domácnosti pak limitovala seniory v používání dalších zařízení, jako jsou chytrý telefon nebo k internetu připojené spotřebiče. Skutečnost, zda má domácnost přístup k internetu, silně koreluje také s výší příjmů. Z pětiny nejchudších domácností mělo přístup k internetu přibližně 60 %, v pětině domácností s nejvyššími příjmy byly ty bez internetu již jen výjimkou.

Domácnost s IT vybavením (%)

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření o používání informačních technologií v domácnostech

Celkem 78 % českých domácností používá stolní počítač nebo notebook, tablet má 35 % domácností. Tablet vlastní nejčastěji domácnosti s dětmi, z nich je tímto zařízením vybaveno 61 %. Mobilní telefon, ať už smartphone nebo klasický tlačítkový přístroj, mají až na výjimky všechny české domácnosti (99,5 %) a tuto technologii si plně osvojily i domácnosti seniorů. Jinak je tomu v případě chytrého telefonu. Ten má celkem 83 % českých domácností, a pokud nezahrneme domácnosti seniorů, tak dokonce 96 %. Z domácností seniorů má chytrý telefon ovšem jen 42 %. Toto číslo navíc ukazuje podíl domácností, v nichž používá chytrý telefon alespoň jeden člen domácnosti, ostatní mohou používat tlačítkový přístroj.

Chytrou televizi, na které lze sledovat nejen běžné televizní vysílání, ale díky připojení k internetu si lidé mohou např. pouštět vysílání zpětně nebo sledovat YouTube a Netflix, používá 44 % českých domácností. Z domácností s dětmi jsou to necelé dvě třetiny, z mladých domácností bez dětí je to 60 % a z domácností seniorů má chytrou televizi zatím přibližně desetina. Podíl domácností s chytrou televizí v posledních letech strmě roste. V roce 2020 ji mělo 34 % domácností, před šesti lety jen 11 %.

Chytré vybavení mají hlavně bohaté domácnosti

Nárůst v používání zaznamenala i další zařízení. Rozmáhá se např. tzv. internet věcí, jehož prostřednictvím lze ovládat přístroje pomocí aplikace na mobilním telefonu. V posledních dvou letech došlo k nárůstu využití chytrých zařízení na ovládání spotřeby energií, chytrých zabezpečovacích zařízení, i přes internet ovladatelných domácích spotřebičů. Zařízení na ovládání spotřeby energií, např. chytrá topení nebo světla, ve druhém čtvrtletí roku 2022 používalo 6 % českých domácností. Jejich podíl se za poslední dva roky zdvojnásobil. Ještě více, ze 3 na 8 %, vzrostlo používání chytrých domácích spotřebičů. Lidé často používají např. robotické vysavače propojené s aplikací v mobilu. Chytré bezpečnostní systémy, jako je např. domácí alarm, v roce 2020 používalo 5 % domácností a o dva roky později 8 % domácností.

Domácnosti podle příjmu vybavené zařízením internetu věcí (%, 2022)

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření o používání informačních technologií v domácnostech

Přestože u zařízení internetu věcí dochází k masivnímu růstu, jejich využívání se týká především bohatších domácností. Např. chytrá zařízení na ovládání spotřeby energií používá 15 % z pětiny nejbohatších domácností, ale pouze 1 % z pětiny nejchudších domácností. Téměř stejně vycházejí čísla i pro používání domácích spotřebičů připojených k internetu. Ty využívá 16 % z pětiny nejbohatších domácností a 1 % z pětiny nejchudších domácností. Ještě větší rozdíl najdeme u používání chytrých zabezpečovacích systémů, které používá 20 % z pětiny nejbohatších domácností a opět pouze 1 % z pětiny nejchudších.

Domácnosti vybavené zařízením internetu věcí (%, 2022)

Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření o používání informačních technologií v domácnostech

Článek si můžete přečíst v posledním letošním vydání časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Informační technologie