Přejít k obsahu

Jak se žije v Izraeli

redakce

15. 11. 2021

  • Statistiky
  • Tipy
  • Publikace a časopisy
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Na více než dvaceti stranách představují izraelští statistici život ve své zemi nejen formou tvrdých dat, jako jsou např. míry nezaměstnanosti, ale věnují se i pocitům tamních obyvatel, které se týkají např. vnímání bezpečí.

V roce 2019 se 86 % všech osob ve věku 20 a více let cítilo v Izraeli bezpečně, když měly jít samy po setmění oblastí svého bydliště. Mezi muži byl pocit bezpečí častější (92 %) než mezi ženami (80 %). Arabská část obyvatelstva se cítila méně bezpečně (81 %) než Židé (87 %).

Údaje z roku 2018 říkají, že v Izraeli byla zavražděna 1,3 osoby na 100 tisíc obyvatel. Od počátku tisíciletí tento ukazatel vykazuje klesající trend. V průběhu let byla míra vražd, jejichž obětí se stala osoba arabské národnosti, mnohem vyšší než v případě národnosti židovské. V roce 2018 bylo na 100 tisíc obyvatel zavražděno 3,3krát více Arabů (2,0) než Židů (0,6).

Více zde.