Přejít k obsahu

Jak dostupná je psychiatrická péče v zemích EU?

Pavel Hortig

27. 07. 2020

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data
V roce 2017 vykonávalo svou praxi v celé Evropské unii přes 80 tisíc psychiatrů. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel jich bylo nejvíce v Německu a nejméně v Bulharsku.

Současná pandemie koronaviru vyvíjí na obyvatele EU mimořádný tlak ve všech oblastech života. Zdravotnický personál pracuje nepřetržitě, aby zachránil lidské životy, a to s velkým rizikem pro vlastní zdraví. Rodiče pracují na dálku z domova a současně musí učit své dětí. Zaměstnavatelé, zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné se bojí o svou obživu. Tento tlak povede podle Evropského statistického úřadu ke zhoršení duševního zdraví a více lidí bude potřebovat pomoc odborníků.

V roce 2017 pomáhalo pacientům v EU více než 80 000 psychiatrů. Zemí s největším počtem psychiatrů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel bylo Německo (27), následované Řeckem (25), Litvou a Finskem (shodně 24; údaje z Finska za rok 2015), Francií, Nizozemskem a Švédskem (shodně 23 psychiatrů na 100 000 obyvatel; údaje ze Švédska za rok 2016).

Naopak méně než 10 psychiatrů působilo v roce 2017 v Bulharsku (8) a Polsku (9). Ve Španělsku, na Maltě a v Rumunsku byl počet tamních psychiatrů rovněž nízký (shodně 11). V Česku bylo podle posledního dostupného údaje z roku 2013 evidováno celkem 15 psychiatrů na 100 tisíc obyvatel.

Více zde.

Více se dočtete zde: Zdravotnictví, pracovní neschopnost