Přejít k obsahu

I ve Švýcarsku dělají domácí práce většinou ženy

Eva Henzlerová

16. 08. 2021

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Švýcarské ženy v roce 2020 odvedly o polovinu více práce v domácnosti a rodině než muži. Ale rozdíl mezi pohlavími se postupně zmenšuje.

V roce 2020 činila celková doba placené i neplacené práce u mužů i žen zhruba 46 hodin týdně. Domácí prací a prací pro rodinu trávily více času (28,7 hod. týdně) ženy než muži (19,1 hod.). Muži se zase v průměru více věnovali placenému zaměstnání, které vykonávali 25,3 hodiny týdně, zatímco v případě žen to bylo jen 15,8 hodiny. Od roku 2010 se však čas, který muži stráví prací v domácnosti a v rodině, prodlužuje a jejich placená pracovní doba se zkracuje. V roce 2010 trávili muži ve věku od 15 let domácími pracemi 16,2 hodiny týdně a v roce 2016 pak 17,9 hodiny. To ale neznamená, že by ženám domácí práce ubyly, i jim mezi roky 2010 a 2020 čas strávený prací v domácnosti narostl, ale ne tak výrazně jako mužům. V roce 2010 se ženy ve Švýcarsku zabývaly domácími pracemi 27,9 hodiny a o šest let později 28,1 hodiny.

Časově nejnáročnější je vaření

Většinu času z domácích prací v roce 2020 zabrala příprava jídla (ženy 7,8 hod., muži 4,5 hod. týdně). Následovaly uklízení (ženy 4,5 hod., muži 2,1 hod. týdně) a nakupování pro rodinu (ženy 2,1 hod., muži 1,9 hod.). Žehlení, které i ve Švýcarsku patří mezi méně oblíbené domácí práce, společně s praním zabere ženám 2,0 hodiny týdně, muži se prádlu věnují 0,6 hodiny.

Ženy stráví 2,6 hodiny týdně péčí o rostliny, zahradu a domácí mazlíčky, zatímco muži těmto činnostem věnují v součtu 1,9 hodiny. Na druhé straně muži investovali více času (1,6 hod.) než ženy (1,0 hod.) do manuální práce v podobě různých domácích úprav a oprav. V oblasti různých administrativních prací, mezi něž patří například vedení domácího účetnictví, byl poměr víceméně vyrovnaný (muži 1,4 hod., ženy 1,3 hod. týdně).

Od roku 2010 se množství času, které muži věnují přípravě jídla včetně mytí nádobí, zvýšilo o 1,7 hodiny týdně a o 0,5 hodiny týdně u nich narostla i doba věnovaná úklidu. Pro ženy se mezi lety 2010 a 2020 doba strávená tráví vařením či uklízením prakticky nezměnila.

Matky se více věnují dětem

K zajímavému vývoji došlo v letech 2010 až 2020 u párových domácností s nejmladším dítětem do 15 let. Otcové v uvedeném období navýšili čas věnovaný domácím pracím o 5,2 hodiny týdně, zatímco matky „jen“ o 1,2 hodiny. Matkám ovšem narostl čas strávený výdělečnou činností z 13,4 hodiny týdně v roce 2010 na 16,1 hodiny o deset let později. V případě otců se přitom čas na tuto činnost zkrátil o 4,2 hodiny z 39,6 hodiny týdně v roce 2010 na 34,4 hodiny v roce 2020.

Matky, jejichž nejmladšímu dítěti ještě nebylo 15 let, které žijí v domácnosti s partnerem, však i v roce 2020 trávily domácími pracemi téměř dvakrát tolik času než otcové (30,2 hodiny oproti 17,0 hodinám týdně). Do péče o děti investovaly matky zhruba o polovinu více času než otcové (22,3 hodiny oproti 14,7 hodiny týdně).

Více zde.