Přejít k obsahu

Finsko v číslech

Eva Henzlerová

08. 09. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Kapesní publikace obsahuje klíčová data o nejrůznějších oblastech života v této skandinávské zemi.

Publikace shrnuje údaje za osoby s trvalým pobytem ve Finsku, za domy, školy, pracoviště, bydliště nebo třeba auta. Vše pochopitelně v podobě anonymizovaných agregovaných přehledů.

Na konci roku 2021 mělo Finsko 5 548 241 obyvatel, což je o 14 448 více než o rok dříve. Jiný rodný jazyk než finštinu, švédštinu nebo sámštinu uvádělo 8,3 % populace. Nejvyšší podíl cizojazyčnýchmluvčích představovali ti,  jejichž rodným jazykem je ruština (1,6 % populace) a estonština (0,9 %). Osoby ve věku 15 až 69 let strávily v roce 2020 denně 19 minut čtením knih a 296 minut na internetu.

Celou publikaci si můžete stáhnout zde.