Přejít k obsahu

Evropský den statistiky je náš den!

redakce

20. 10. 2021

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

Evropský den statistik se každoročně slaví 20. října, poprvé to bylo v roce 2016. Jeho cílem je zdůraznit význam vysoce kvalitních oficiálních dat, která jsou podkladem zodpovědné rozhodování pro fungování společnosti. Neexistuje lepší způsob, jak tento den oslavit, než čísly.

V roce 2020 bylo v EU zaměstnáno 97,3 tis. matematiků, pojistných matematiků a statistiků. To znamená, že na každých 100 tis. obyvatel připadá 22 odborníků z výše uvedených oblastí. Ve srovnání s rokem 2011 se jejich počet zvýšil o 70 % (z 57,1 tis.). Dlouhodobě je v těchto profesích zaměstnáno více mužů než žen. V roce 2020 bylo mezi deseti matematiky, pojistnými matematiky či statistiky šest mužů a čtyři ženy. A v jakých oblastech nalézají tito odborníci uplatnění? Statistiky z roku 2020 uvádí, že více než čtvrtina z nich (28 %) pracuje v oblasti finančních a pojišťovacích činností, dále pak ve veřejné správě, v oblasti obrany a povinného sociálního zabezpečení (celkem 18 %), v oblasti informačního a komunikačního sektoru pracuje téměř každý desátý matematik či statistik (10 %). Pouze 8 % z nich pracovalo ve školství.

Oslavte tento den s námi

K pomyslným oslavám se již tradičně připojuje i Český statistický úřad a přidat se můžete i vy. Návštěvníci ústředí ČSÚ na pražské Skalce si mohou prohlédnout výstavu tvořenou oblíbenými infografikami, které úřad využívá při komunikaci s veřejností na svých webových stránkách, sociálních sítích nebo v časopise Statistika&My. Na instagramovém profilu ČSÚ pak je připraven statistický kvíz zahrnující deset otázek z různých oblastí statistiky. Odpověď bude ihned vyhodnocena a link pak návštěvníka zavede na stránku, kde se o dané problematice může dozvědět více.

Šťastný Evropský den statistiky!