Přejít k obsahu

Evropané upřednostňují bydlení ve vlastním

Pavel Hortig

04. 08. 2020

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V roce 2018 žilo v bytech 46 % obyvatel EU, o něco více než polovina pak žila v domech. Přibližně třetina (35 %) populace obývala rodinné domy a téměř pětina (19 %) dvojdomky nebo řadové domy. Sedm z deseti Evropanů mělo obydlí ve svém vlastnictví.

Byty byly preferovaným typem obydlí v devíti členských státech, z toho nejčastěji v Lotyšsku (66 %), Španělsku (65 %), Estonsku (62 %) a Řecku (61 %). Nejnižší podíly byly zaznamenány v Irsku (8 %) a Nizozemsku (20 %). V Česku to bylo 52 % obyvatelstva.

Naproti tomu více než dvě třetiny populace žily v rodinných domech v Chorvatsku (70 %), dále ve Slovinsku (66 %), Maďarsku a Rumunsku (shodně 65 %), Dánsku (53 %), Polsku a na Slovensku (shodně 50 %). V Česku tvořil tento podíl 39 %. Nizozemsko (58 %) a Irsko (52 %) byly jediné členské státy Unie, v nichž v roce 2018 žila více než polovina populace ve dvojdomcích.

V roce 2018 bydlelo 70 % osob v EU v domě nebo bytě, které samy vlastnily. Ve všech členských státech bylo více vlastníků než nájemců, s nejvyššími podíly vlastníků v Rumunsku (96 %), na Slovensku (91 %), v Chorvatsku a Litvě (shodně 90 %) a nejnižšími podíly v Německu (51 %) a Rakousku (55 %).

Aktuální údaje o charakteristikách bydlení a vybavenosti českých domácností najdete v publikaci Příjmy a životní podmínky domácností – 2019 dostupné na webu ČSÚ.

Více zde.

Více se dočtete zde: Stavebnictví, byty