Přejít k obsahu

Elektřiny se vyrobilo méně

Jiří Korbel

15. 12. 2020

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Energetika

Výroba a spotřeba elektrické energie v letošním prvním pololetí odrazily průběh protipandemických opatření.

Výroba elektrické energie dosáhla v letošním prvním pololetí celkové výše 39 965 GWh, což představuje meziroční pokles o 9,2 % (o 4 054 GWh). Výrazněji (o 12,0 %) se výroba energie snížila ve druhém čtvrtletí, v prvním to bylo o 6,8 %.

Při porovnání jednotlivých měsíců vidíme největší propady o 18,5 % v dubnu a o 15,7 % v květnu, což bylo ovlivněno nouzovým stavem a dalšími opatřeními v souvislosti s pandemií covid­19. Z pohledu typů zdrojů se v průběhu prvního pololetí meziročně zvýšila výroba u paroplynových, plynových a spalovacích zdrojů, větrných, fotovoltaických a přečerpávacích vodních elektráren.

Rozvolňování protipandemických opatření se projevilo v měsíci červnu, kdy pokles celkové výroby proti červnu předchozího roku činil pouze 0,5 %, přitom výroba jaderných elektráren se meziměsíčně zvýšila o 5,5 %. Zvýšené množství dešťových srážek v červnu ovlivnilo meziroční růst výroby vodních elektráren v tomto měsíci o 62 %.

Vývoz stále převažuje

Přestože se saldo dovozu a vývozu (čistý vývoz) elektrické energie v letošním prvním pololetí proti loňsku snížilo o 32,9 %, stále pokračoval trend převažujícího vývozu nad dovozem. Čistý vývoz za sledované období dosáhl celkové výše 4 173 GWh. Pokles byl zaznamenán ve všech měsících s výjimkou června, kdy došlo k nárůstu o 43,7 %.

Rozdíly ve spotřebě

Spotřeba elektrické energie se vyvíjela podobně jako výroba, ale je patrný určitý rozdíl mezi jednotlivými kategoriemi odběru. Celková výše spotřeby 29 765 GWh byla o 5,1 % (o 1 605 GWh) nižší než loni. Největší meziroční pokles o 9,7 % (o 1578 GWh) vykázali velkoodběratelé, maloodběratelé v podnikatelském sektoru odebrali o 2,6 % (o 108 GWh) méně, a u domácností naopak spotřeba vzrostla o 2,7 % (o 213 GWh). Z těchto údajů vyplývá, že protipandemická opatření ovlivnila negativně zejména činnost podnikatelských subjektů. Nárůst spotřeby domácností odpovídá tomu, že řada zaměstnavatelů zavedla práci z domova a školy přešly na distanční výuku.

Při meziročním porovnávání vývoje spotřeby je třeba vzít do úvahy i to, že první pololetí letošního roku bylo proti stejnému období minulého roku chladnější, teplejší byly pouze zimní měsíce. Lze předpokládat, že povětrnostní podmínky ovlivňují především spotřebu malých podnikatelů a domácností.

Podrobnější pohled na jednotlivé měsíce ukazuje, že u podnikatelských subjektů spotřeba elektřiny poklesla s výjimkou února ve všech měsících, nejvíce v dubnu a květnu, zatímco v případě domácností se meziročně snížila pouze v lednu.

Podrobné zprávy o provozu elektrizační soustavy najdete zde.

Vývoj spotřeby elektřiny u velkoodběratelů v 1. pololetí 2019 a 2020 (GWh)

Zdroj: ERÚ

Vývoj spotřeby elektřiny domácností a podnikatelského maloodběru v 1. pololetí 2019 a 2020 (GWh)

Zdroj: ERÚ

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Průmysl, energetika