Přejít k obsahu

Dvě třetiny všech dětí adoptovaných v Německu adoptoval nevlastní rodič

Eva Henzlerová

20. 07. 2022

  • Statistiky
  • Události
  • Svět
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data

V roce 2021 bylo v Německu adoptováno 3 843 dětí. To představovalo oproti předchozímu roku nárůst o 2 % (+69 případů). Dvě třetiny těchto dětí adoptovali jejich nevlastní otcové nebo nevlastní matky.

Podle německého statistického úřadu stále více dětí bylo adoptováno jako kojenci nebo malé děti do 3 let. Podíl nevlastních dětí do 3 let na celkovém počtu všech adoptovaných dětí se za posledních 10 let více než zčtyřnásobil (z 6 % v roce 2011 na 27 % v roce 2021). Celkový počet adopcí naopak za 10 let klesl o 5 % (-217 případů).

V důsledku tohoto vývoje se zvýšil celkový podíl adopcí nevlastních dětí na všech adopcích bez ohledu na věk: od roku 2011 do roku 2021 vzrostl o deset procentních bodů na 66 %, oproti roku 2020 byl nárůst o jeden procentní bod. V dubnu 2020 zákonodárci za určitých podmínek rozšířil možnost adopce nevlastního dítěte na trvalá partnerství. Dříve bylo možné nevlastní děti v Německu adoptovat pouze v rámci manželství.

Rozdíly mezi Východem a Západem

Význam adopce nevlastních dětí roste jak v západních, tak ve východních spolkových zemích, ale stále existuje silný rozdíl mezi východem a západem, pokud jde o úroveň: nevlastní děti jsou adoptovány mnohem častěji na západě než na východě. Podíl západoněmeckých adopcí nevlastních dětí se za posledních deset let zvýšil z 60 % na 69 %, což trvale překračuje celostátní průměr. Vývoj podílu adopcí nevlastních dětí na východě byl různý: v roce 2011 byl s 39 % hluboko pod podílem na západě, následně však prudce vzrostl a po určitých výkyvech dosáhl v roce 2021 hodnoty 57 %. Podíl adopcí nevlastních dětí tak rostl rychleji ve východních oblastech než na západě, avšak rozdíly zůstávají.

O 30 % méně zahraničních adopcí během deseti let

Navzdory vývoji kolem adopcí nevlastních dětí zůstává počet adopcí po léta relativně stabilní nebo mírně klesá. Jedním z důvodů je pokles „klasických“ adopcí třetími stranami, tedy adopcí nepříbuznými. Ve srovnání s rokem 2011 klesly adopce třetími stranami o 30 % na 1 176 případů (-514 případů). Na každé registrované adoptivní dítě připadalo pět potenciálních adoptivních rodin. O deset let dříve byl poměr jedna ku sedmi.

Více si můžete přečíst zde.