Přejít k obsahu

Držíme se v čele

Aneta Parsonsová

14. 08. 2023

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Souhrnná data o České republice

Česko je 8. na světě v plnění cílů udržitelného rozvoje OSN.

Česká republika si oproti loňskému roku polepšila o pět pozic v celosvětovém žebříčku, který je součástí mezinárodní Zprávy o udržitelném rozvoji (Sustainable Development Report). V rámci tzv. ukazatele udržitelného rozvoje (SDG indexu) dosáhlo Česko v roce 2023 skóre 81,9 ze 100 a umístilo se na 8. místě ze 166 hodnocených zemí.

Dosažené skóre lze interpretovat jako procento vůči optimálnímu stavu v plnění cílů udržitelného rozvoje.

Zprávu každoročně vydává Síť řešení pro udržitelný rozvoj (Sustainable Development Solution Network). Dle jejího hodnocení Česko již splnilo či je na dobré cestě k naplnění 70 % podcílů SDGs, u zbývajících 30 % dosahuje pouze dílčích úspěchů, nebo si naopak pohoršilo.

Meziročně učinilo Česko pokrok v plnění téměř všech SDGs. Nejlépe si vede v oblasti SDG 1 (konec chudoby), zlepšení dosáhlo i v plnění SDG 11 (udržitelná města a obce) a SDG 17 (partnerství pro splnění cílů). Výrazně ale zaostává v plnění SDG 2 (konec hladu), zejména z důvodu nevhodných stravovacích návyků, problémů s obezitou a nepříznivé bilance dusíku v zemědělství. Výzvou pro Českou republiku je rovněž plnění SDG 12 (odpovědná výroba a spotřeba), SDG 13 (klimatická opatření) a SDG 5 (rovnost mužů a žen).

Přední místa v celosvětovém žebříčku tradičně obsazují skandinávské země. Na prvním místě bylo v roce 2023 Finsko, stejně jako v předchozích dvou letech. Následovaly Švédsko, Dánsko, Německo, Rakousko, Francie, Norsko a Česko.

Plnění cílů udržitelného rozvoje v Česku v roce 2023

Zdroj: MŽP

Zprávu o udržitelném rozvoji najdete zde.

Profil ČR najdete zde.

Článek si můžete přečíst v letním dvojčísle časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Životní prostředí