Přejít k obsahu

Dopravě se v Česku nedařilo tak dobře jako v celé EU

Iva Kadeřábková

22. 08. 2023

  • Statistiky
  • Regiony a země
  • Mezinárodní data
  • Hospodářská odvětví
  • Doprava

Tržby v dopravě a skladování v roce 2022 vzrostly v celé EU meziročně skoro o čtvrtinu. Růst tržeb zaznamenaly všechny státy EU, za které byla k dispozici data.

Pro účely mezinárodního porovnání tržeb v oblasti dopravy publikuje Eurostat data v běžných cenách. Pro lepší srovnatelnost jsou data navíc očištěna o kalendářní vlivy, tj. o nestejný počet pracovních dní.

Meziroční index dopravních tržeb ve 4. čtvrtletí 2022 (%, běžné ceny, očištěno o vliv počtu pracovních dní)


*Za státy Švédsko a Irsko nejsou data k dispozici.

Zdroj: Eurostat
Růst byl všude dvouciferný

V Evropské unii při meziročním srovnání takto upravených nominálních tržeb roku 2022 vykázaly podniky zabývající se dopravou a skladováním již druhým rokem dvouciferný růst tržeb – v roce 2021 o 19 % a v roce 2022 o 24,2 %. Tento růst následoval po meziročním poklesu tržeb o 13,6 % v roce 2020. V roce 2021 se tak tržby dopravy a skladování vrátily na úroveň předcovidového roku 2019 a v roce 2022 ji o více než čtvrtinu překonaly.

Dvouciferný meziroční růst tržeb byl v roce 2022 zaznamenán ve všech členských zemích (v době psaní článku nebyly dostupné údaje za Irsko, Řecko a Švédsko). K nejnižšímu nárůstu o 16,5 % došlo v Česku. U našich sousedů vzrostly tržby v Polsku o 30,0 %, na Slovensku o 23,1 %, v Rakousku o 21,7 % a v Německu o 17,9 %. Nejvyšší hodnoty růstu tržeb o 45,8 % dosáhlo Dánsko. Úroveň 40 % překročili ještě na Kypru, kde se tržby zvýšily o 41,1 %.

Ve 4. čtvrtletí roku 2022 vykázaly podniky zabývající se dopravou a skladováním v EU meziroční růst nominálních tržeb očištěných o kalendářní vlivy o 14,5 %. K růstu došlo opět ve všech členských zemích (v době psaní článku nebyly dostupné údaje za Irsko a Švédsko), nejpomaleji probíhal v Česku, kde dosáhl úrovně 6,8 %. Jen o málo vyšší hodnoty zaznamenaly Estonsko (7,6 %), Francie (8,7 %), Dánsko (8,9 %) a Německo (9,5 %). Průměr EU nepřekonaly ani sousední Slovensko (13,1 %) a Rakousko (13,4 %). Nejrychleji rostly ve 4. čtvrtletí tržby na Kypru (30,3 %).

Meziroční index tržeb v dopravě (%, běžné ceny, očištěno o vliv počtu pracovních dní)

Zdroj: Eurostat
Česko ve stálých cenách

Pro detailnější pohled na Českou republiku je vhodnější použít tržby očištěné o kalendářní vlivy ve stálých cenách, které eliminují jednak vliv nestejného počtu pracovních dní a zároveň také vliv cenové hladiny na výši tržeb. Takto očištěné tržby za celý rok 2022 v Česku vzrostly meziročně ve stálých cenách o 10,2 %.

Nejvýrazněji se navýšily v letecké dopravě (o 88,0 %), kde byly porovnávány s velmi nízkými hodnotami z roku 2021 způsobenými platností opatření proti šíření koronaviru. Za celý rok 2022 však byly tržby letecké dopravy stále o pětinu nižší než tržby z předcovidového roku 2019. Vodní dopravě v roce 2022 vzrostly tržby o 31,4 %, a ani toto odvětví nedosáhlo výše tržeb roku 2019. Skladování a vedlejším činnostem v dopravě se meziročně tržby zvýšily jen o 10,4 %, nicméně úroveň z roku 2019 překonaly o pětinu. V objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní se meziročně zvýšily tržby o 9,0 %, i zde došlo k překonání hodnoty z roku 2019. Po předchozích třech letech dvouciferného růstu poklesly tržby poštovním a kurýrním činnostem o 3,5 %, při porovnání s rokem 2019 však byly o pětinu vyšší.

Ve 4. čtvrtletí reálné tržby očištěné o kalendářní vlivy v sekci doprava a skladování meziročně klesly o 0,3 %, přestože v běžných cenách takto očištěné tržby vzrostly o 6,8 %. Nejvyššího meziročního růstu reálných tržeb dosáhla letecká doprava (o 50,2 %), vodní doprava vzrostla o 41,7 %. Objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní doprava vykázala vyšší tržby o 3,2 %. K meziročnímu snížení tržeb o 5,6 % došlo ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě. O 2,7 % poklesly tržby také poštovním a kurýrním činnostem.

Článek si můžete přečíst v letním dvojčísle časopisu Statistika&My.

Více se dočtete zde: Průmysl, energetika