Přejít k obsahu

Doprava v roce 2021 ožila

Iva Kadeřábková

27. 06. 2022

  • Statistiky
  • Hospodářská odvětví
  • Doprava

Tržby v dopravě a skladování v roce 2021 vzrostly v celé EU meziročně o více než desetinu. Růst zaznamenaly všechny státy EU, za něž byla k dispozici data.

Za celý rok 2021 vzrostly neočištěné tržby v dopravě a skladování v Česku meziročně v běžných cenách o 13,8 %. Po přepočtu na stálé ceny se tržby zvýšily o 13,0 %. Nejvýrazněji meziročně vzrostly tržby ve stálých cenách v letecké dopravě (o 42,6 %), která byla v obou srovnávaných letech ovlivněna opatřeními proti šíření koronaviru. I přesto však v roce 2021 nedosáhly ani poloviny tržeb z předcovidového roku 2019. Dvouciferným tempem rostly tržby za skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 21,4 %) a za poštovní a kurýrní činnosti (o 11,4 %). Celkový růst byl ovlivněn zvýšením tržeb objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravy o 6,0 %, a to díky růstu tržeb silniční dopravy (o 6,4 %) a železniční dopravy (o 3,3 %). Vyšší tržby vykázala i vodní doprava (o 2,1 %).

Vývoj tržeb v posledním čtvrtletí

Ve čtvrtém čtvrtletí 2021 neočištěné tržby v sekci doprava a skladování meziročně vzrostly o 16,2 %. Nejvyšší skok zaznamenaly tržby v letecké dopravě, které se oproti předchozímu roku skoro zdvojnásobily (o 97,6 %), čímž se dostaly přibližně na poloviční hodnotu z roku 2019. Dvouciferný růst tržeb zaznamenalo i skladování a vedlejší činnosti v dopravě (o 30,2 %), kam patří např. spediční služby, služby letišť a řízení letového provozu, služby parkovišť, přístavů, železničních stanic a autobusových terminálů či manipulace s nákladem. Pozemní a potrubní doprava vykázala vyšší tržby o 6,8 %, a to vlivem růstu tržeb v silniční dopravě (o 6,3 %) a v železniční dopravě (o 10,0 %). Vzrostly také tržby vodní dopravy (o 4,8 %). Po dvouciferných růstech v předchozích letech (ve 4. čtvrtletí 2020 růst o 20,5 %, ve 4. čtvrtletí 2019 růst o 21,8 %) tržby poštovních a kurýrních činností loni stagnovaly (pokles o 0,1 %).

Meziroční index dopravních tržeb ve 4. čtvrtletí 2022 (%, očištěno o vliv pracovních dní)

*) Za státy Řecko, Irsko, Polsko, Švédsko data nejsou k dispozici.

Zdroj: Eurostat
Mezinárodní srovnání

Pro účely mezinárodního porovnání tržeb v oblasti dopravy Eurostat publikuje pouze data v běžných cenách, která jsou pro lepší srovnatelnost očištěna o kalendářní vlivy (tj. o nestejný počet pracovních dní). V Evropské unii při meziročním srovnání takto upravených nominálních tržeb ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 podniky zabývající se dopravou a skladováním vykázaly růst tržeb o 26,0 %. Růst tržeb byl zaznamenán ve všech členských zemích, v Česku o 16,1 %. Podobného zvýšení tržeb jako Česká republika dosáhly Slovensko (o 15,0 %), Rumunsko (o 17,7 %), Lotyšsko (o 17,9 %), Slovinsko (o 18,2 %) a Lucembursko (o 18,3 %). Sousední státy s výjimkou již zmíněného Slovenska vykázaly vyšší růst tržeb než Česko – v Rakousku vzrostly o 19,0 % a v Německu o 24,3 %. Nejvyšší růst tržeb byl evidován v Dánsku (o 61,8 %), v Portugalsku (o 35,3 %) a v Chorvatsku (o 31,4 %).

Pokles tržeb v dopravě v EU27 byl loni zaznamenán pouze v prvním čtvrtletí, kdy se tržby snížily o 2,7 %. Naopak v ostatních čtvrtletích roku 2021 byl vykázán dvouciferný růst tržeb: ve druhém čtvrtletí o 27,2 %, ve třetím čtvrtletí o 22,7 % a ve čtvrtém čtvrtletí o 26,0 %. Po poklesu tržeb za celý rok 2020 o 12,7 % vykázala EU27 v roce 2021 celkový růst tržeb o 17,9 %. Tržby v oblasti dopravy se zvýšily ve všech členských státech, nejvíce vzrostly v Dánsku (o 32,8 %), v Chorvatsku (o 28,9 %), v Litvě (o 27,2 %) a ve Francii (o 21,3 %). V České republice se tržby za dopravu a skladování zvýšily o 13,7 %, podobně na Slovensku o 13,1 %. Z našich sousedů se více dařilo jen Německu, kde byl zaznamenán růst tržeb o 18,3 %. Nejméně vzrostly tržby ve Finsku (o 8,8 %), v Rakousku (o 9,0 %) a na Kypru (o 9,8 %).

Meziroční index tržeb v dopravě v letech 2016 až 2021 (%, v běžných cenách, očištěno o vliv pracovních dní)

Zdroj: Eurostat

Článek si můžete přečíst také v časopise Statistika&My.

Více se dočtete zde: Inflace, spotřebitelské ceny , HDP, národní účty